Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“

май 23, 2019

За  на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г., при следните условия: Минимални и специфични изисквания за длъжността:     – висше образование – степен „бакалавър”;     – професионален опит –  минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект...

Прочети повече »

Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“

май 23, 2019

За избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г., при следните условия: 1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:     – висше образование – степен „бакалавър”;     – професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола...

Прочети повече »

Столична община обявява конкурс за експерт „Информационно обслужване и услуги“

май 23, 2019

За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019-2021 г., при следните условия: 1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:     – висше образование – степен „бакалавър”;        – професионален опит –  минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола...

Прочети повече »

За работодателите

май 23, 2019

 Дирекция “Бюро по труда”- Своге провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица  Дирекция “Бюро по труда”- Своге  уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага със свободни  финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки...

Прочети повече »

Поредно отлично представяне на СК Кондор 2000 гр. Своге

май 22, 2019
Поредно отлично представяне на СК Кондор 2000 гр. Своге

На 18.05.2019г. в гр. София се проведе петото издание на международният турнир по олимпийско таекуондо „Hereya Trophy“. 600 състезатели от 5 държави премериха сили и умения. Община Своге бе представена от 25 състезатели. За пореден път СК Кондор 2000 демонстрира натрупан опит и отлична игра. Възпитаниците на Милен Панчев извоюваха 18 медала, от които...

Прочети повече »

График за получаване на изборни книжа и заповед №654

май 22, 2019

График и заповед за получаване на изборни книжа и материали за изборите на 25.05.2019г. за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. – изтегли

Прочети повече »

Община Своге с пореден спечелен проект с европейско финансиране

май 22, 2019
Община Своге с пореден спечелен проект с европейско финансиране

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ Държавен фонд „Земеделие“ На 17.05.2019г. беше подписан Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0050-C01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ между Община Своге и Държавен фонд „Земеделие“. Одобрената финансова субсидия е по процедура №...

Прочети повече »