Община Своге откри официално обновения подлез и рехабилитиран път към квартал Орлин

май 17, 2018
Община Своге откри официално обновения подлез и рехабилитиран път към квартал Орлин

На 15.05.2018г. общинското ръководство откри два обекта от изключително важно социално- икономическо значение за жителите на града и общината. Инж. Валентин Михайлов- заместник- кмет по строителство и инфраструктура преряза лентата на обновения подлез и на рехабилитирания път до квартал Орлин. На церемониите присъстваха представители на общинската администрация, жители и медии. Инж. Михайлов поздрави присъстващите...

Прочети повече »

Съобщение

май 17, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – И – 4 17.05.2018г.                                 СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с...

Прочети повече »

Съобщение

май 17, 2018

 ОБЩИНА СВОГЕ                           СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7; телефон 0726/85; e–mail: kmet@svoge.bg; факс  0726/25–38; 20–59                          Изх.№  94 – Г – 107/17г.            Дата………………..2018г.    ДО   РАДКА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА-СПАСОВА  – за УПИ І-235, кв.21 ул.“Буная“, бл.3, вх.А, ет.4, ап.11, гр.София                                                   ДО   КОНСТАНТИН ПЕТРОВ СПАСОВ –...

Прочети повече »

Обявление

май 15, 2018

    ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg   Изх.№ 94-И-52 14.05.2018г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Покана

май 14, 2018

Във връзка с окончателното приключване на реконструирането и рехабилитацията на подлеза в град Своге и пътя към квартал Орлин общинското ръководство кани жителите на официалното им откриване на 15.05.2018г. от 10:00ч. в центъра на града и 10:30ч. в квартал Орлин. Заповядайте! Информацията подаде инж. Валентин Михайлов- Заместник- кмет на Община Своге

Прочети повече »

Обявление

май 10, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg изх.№ 94-А-88 10.05.2018г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Започна разработването на Общия устройствен план на община Своге

май 10, 2018

Екипът на специализираната фирма УРБИКА се ангажира до края на годината Своге да има предварителен проект на Общ устройствен план на общината (ОУПО). По инициатива на УРБИКА бяха проведени първите срещи с общинската администрация, кметове на града и селата, директори на училища, ученици, представители на бизнеса. Екипът представи подробно смисъла на Общия устройствен план...

Прочети повече »