Традиционно честване в памет на живота и делото на майор Франк Томпсън

май 26, 2017
Традиционно честване в памет на живота и делото на майор Франк Томпсън

На 23.05.2017 от 11:00 часа в с.Батулия се състоя възпоменателна церемония в памет на майор Франк Томпсън. На церемонията присъстваха г-н Том Хайнс от английското посолство, както и войници и офицери от българската армия. От Община Своге събитието уважиха инж.Георги Петков – зам.кмет на община Своге и г-жа Мануела Димитрова – кметски наместник на с.Батулия....

Прочети повече »

Планови прекъсвания на токозахранването

май 26, 2017
Планови прекъсвания на токозахранването

Във връзка с осъществяване на профилактики на съоръженията, предстоят планови прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Своге, обслужвана от ЧЕЗ,  на 30.05.2017. Следните райони ще бъдат засегнати: На 30.05.2017 г. /12:45 – 13:00 ч./ – Бов, Общ. Своге Бовска Габровница Луково Вила, Кв. 29; Губислав; Дружево; Вила, Вила; Лакатник, Общ. Своге; Васил Левски 36;...

Прочети повече »

Обявление

май 26, 2017
Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ  2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – Л – 21            19.05.2017г.                                          ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Община Своге, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Поздравление на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов по повод 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

май 24, 2017
Поздравление на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов по повод 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

“Върви народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови…“ Думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на училищния праг за първи път. Думи, които често пъти изговаряме наизуст без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. 24 май не е просто поредният...

Прочети повече »

Обявление

май 23, 2017

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Съобщение

май 22, 2017

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СВОГЕ, Във връзка с временно преустановяване движението на автобуси по направление гр.София – гр.Своге, възложено от Столична община на фирма „Маке Транс“ ООД, ВИ СЪОБЩАВАМЕ: ВАЖНО! До преодоляване на проблема по автобусната линия ще се движат само автобуси на ЕТ „Марио-Пенка Тодорова“. СПЕШНО! Предприети са мерки в най-натоварените часове ПРЕВОЗВАЧЪТ...

Прочети повече »

Протокол от проведено заседание на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и по чл. 119, ал. 5 от НРПУРОИ

май 18, 2017

Протокол от проведено заседание на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и по чл. 119, ал. 5 от НРПУРОИ – изтегли

Прочети повече »