Община Своге организира безплатни прегледи за остеопороза

октомври 18, 2018
Община Своге организира безплатни прегледи за остеопороза

Общинското ръководство съвместно с фондация „Адра България“ организира безплатни консултации и прегледи на костна плътност с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза. Прегледите стартираха вчера, на 17.10.2018г. и ще продължат до 19.10 включително. Всички желаещи имат възможност да изследват плътността на костите си и да предприемат мерки в случай на необходимост и диагностициране със заболяването остеопороза. Подходящи за прегледа...

Прочети повече »

Обява от Областна дирекция „Земеделие“

октомври 17, 2018

Областна дирекция „Земеделие“ София област, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да участват в доброволните споразумения за определяне масивите за ползване на пасища, мери и ливади, по реда на чл.37ж ал.2 от ЗСПЗЗ, че срока за подаване на  декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ изтича на 31...

Прочети повече »

Обявление

октомври 17, 2018

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обява

октомври 16, 2018
Обява

Прочети повече »

Съобщение

октомври 16, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 94–Й-20 16.10.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от...

Прочети повече »

Нова спортна площадка – и в с.Томпсън

октомври 15, 2018
Нова спортна площадка – и в с.Томпсън

Спортните  площадки в общината се увеличиха с още една – на 12 октомври бе открита и тази в с. Томпсън.В изграждането й са вложени 48 хил. лв. от общинския бюджет.Тя е непосредствено до детската площадка, с  което се оформя един чудесен кът за игра и спорт. А другата хубава новина е, че наблизо е...

Прочети повече »

Основни правила за намаляване на риска от пожари и предотвратяване на възникването им през отоплителен сезон 2018-2019 г.

октомври 15, 2018

С цел намаляване риска и недопускане на пожари през отоплителен сезон 2018/2019 г. и на основание Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. /ДВ бр.89/2014 г./ за правилата и нормите   за пожарна безопасност  при експлоатация на обектите, е необходимо  да се извършат  следните мероприятия от управителите, ръководители и собственици на обекти: Да се издаде заповед за определяне вида...

Прочети повече »