Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.01.2015 г.

януари 23, 2015

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.01.2015 г. – изтегли

Прочети повече »

Обявление

януари 22, 2015

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№ 08-00-11/22.01.2015г. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.    На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, 8 и 9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1, 2 и 3 от Наредбата...

Прочети повече »

Отпразнувахме Бабинден

януари 22, 2015
Отпразнувахме Бабинден

По традиция Бабинден се отбелязва в Своге на 21 януари. В читалище „Градище 1907” се състоя тържество по този повод, в което взеха участие всички самодейни състави  към читалището. Публиката и участниците бяха поздравени от кмета на община Своге инж. Жоро Цветков, като най-голямото внимание в словото му бе отредено на бабите, като най-важните...

Прочети повече »

Центърът за обществена подкрепа в Своге навърши една година

януари 22, 2015
Центърът за обществена подкрепа в Своге навърши една година

На 21 януари се навърши точно една година от отварянето на Центъра за обществена подкрепа в град Своге. Годишнината бе отбелязана със специално тържество, организирано от служителите и децата от Центъра, съвместно с Община Своге. Официални гости бяха – кметът на общината инж. Жоро Цветков, заместник-кметовете Ренета Кръстанова и Юлиян Асенов, секретарят Мая Ташунова,...

Прочети повече »

Обява

януари 20, 2015

Относно: инвестиционно предложение за обект „Базова станция“ в с. Добърчин – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

За седми път бе открита занаятчийската учебна година в село Гара Бов

януари 18, 2015
За седми път бе открита занаятчийската учебна година в село Гара Бов

На 18 януари за седми път бе открита занаятчийската учебна година в с. Гара Бов. Обучението обикновено продължава от януари до юни. За 7 години повече от 70 любители на глината вече са завършили този курс. За всички тях и за новозаписалите се бе вдигната наздравица от уважилите началото на занаятчийската година, а М....

Прочети повече »

Обява

януари 17, 2015

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59                                                                            О Б Я В...

Прочети повече »