Обявление

юли 19, 2019

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59  О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-Б-128 Дата…………….2019г. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по...

Прочети повече »

Обявление

юли 19, 2019

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59  О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-Б-128 Дата…………….2019г. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по...

Прочети повече »

Обява

юли 19, 2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА СВОГЕ съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Развитие на...

Прочети повече »

Благодарствено писмо

юли 17, 2019
Благодарствено писмо

Прочети повече »

НЧ ,, Климент Охридски“ – село Осеновлаг с първо място на Националния фестивал за народно творчество ,,Фолклорна магия “ – гр. Банско

юли 17, 2019
НЧ ,, Климент Охридски“ – село Осеновлаг с първо място на Националния фестивал за народно творчество ,,Фолклорна магия “ – гр. Банско

Националният фестивал за народно творчество ,, Фолклорна магия „- гр. Банско присъди първо място на участниците при НЧ ,, Климент Охридски“-  село Осеновлаг с ръководител Пенка Дилова. На провелия се на 13.07.2019г. фестивал, самодейците показаха богатството на културните традиции и обичаи от село Осеновлаг , запазването на възрожденския  дух през вековете и предаването му...

Прочети повече »

Съобщение за авария на водопровод в гр. Своге

юли 16, 2019
Съобщение за авария на водопровод в гр. Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването днес (16.07.2019г.) в квартали „Република“ и „Старо село“ поради възникнала авария. Водоподаването ще бъде възстановено при отстраняване на аварията. Информацията е подадена от ВиК – Своге.

Прочети повече »

Квартал Старо село с нова детска площадка

юли 15, 2019
Квартал Старо село с нова детска площадка

Малчуганите от квартал Старо село в град Своге вече се радват на чисто нова, детска площадка. На 12.07.2019г. се състоя официалното откриване на спортната придобивка. Модерната площадка, съобразена с всички изисквания на Европейския съюз за безопасност бе открита от инж.Валентин Михайлов- заместник- кмет на Общината, който уточни, че реновирането на детския кът е част...

Прочети повече »