Покана за информационен семинар

март 19, 2019
Покана за информационен семинар

Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в Информационен семинар, които ще се проведе на 21.03.2019г. от 9.30 до 15.30 ч. в малката зала на Народно Читалище „Градище 1907“, гр. Своге ул. “Цар Симеон” № 29. Семинарът се провежда в рамките на проект договор BG05M9OP001-2.010-0773-C01 „Нова възможност за реализация”,...

Прочети повече »

Община Своге почете паметта на Св. Теодор Тирон

март 19, 2019
Община Своге почете паметта на Св. Теодор Тирон

В съботния ден на 16- ти март 2019 година по традиция Община Своге отбеляза Тодоровден. В местността „Ненчов чукар“ в село Зимевица организаторите на конните надбягвания в лицето на общинско ръководство- Своге се бяха постарали да осигурят забавни емоции и добро настроение на всички присъстващи. За поредна година кушията се проведе под патронажа на...

Прочети повече »

Обявление

март 14, 2019

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94-K-68 13.03. 2019г.                                     СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл....

Прочети повече »

Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата

март 13, 2019
Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата

Фондация Нана Гладуиш – Една от 8 организира 130 безплатни профилактични прегледа за рак на гърдата в град Своге по съвместната програма на Една от 8 и Avon –“Бъди до мен“. Записванията за прегледите ще се осъществи на датите 13 и 14 март, а самите прегледи ще се реализират на датите 19 и 20...

Прочети повече »

Одобрени проекти за СПУП – за добив и преработка на строителни материали – базалтоиди от находище „Бов-запад“, участък „Южен“ и участък „Северен“, земл. на с. Заноге, община Своге, Соф.област, с възложител „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Заповед № 276/05.03.2019г. на Кмета на община Своге

март 13, 2019

Със Заповед № 276/05,03,2019г. на Кмета на община Своге сa oдобрени Проекти за СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (СПУП) за имоти извън границите на урбанизираните територии, землище на с. Заноге, община Своге, Софийска област: ПУП – План за застрояване (ПЗ) за ПИ: с идентификатори: 30329.50.3, 30329.50.4, 30329.50.5, 30329.50.6 и 30329.50.7, м.„Тодорица“, и30329.44.101, м.„Чошките“, и с проектни ид.: 30329.50.301, м.„Тодорица“, 30329.50.304, м.„Куклето“,  30329.50.306 и 30329.50.309, м.„Тодорица“, 30329.50.310, м.„Старата курия“ и 30329.50.311, м.„Чошките“, по КККР за...

Прочети повече »

Тодоровден в община Своге

март 12, 2019
Тодоровден в община Своге

Както всяка година, така и през 2019 Община Своге ще отбележи Тодоровден с грандиозно честване на празника с конни надбягвания, надбягвания с магарета, празнична програма и добро настроение. Общинското ръководство и лично кметът г-н Емил Иванов се обръщат към всички с покана да присъстват на традиционните кушии в село Зимевица на 16.03 (събота). Началото...

Прочети повече »

Обявление

март 12, 2019

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »