Дневен ред за заседание на Общински съвет на 31.10.2014 г.

октомври 24, 2014

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 31.10.2014 г. – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

октомври 24, 2014

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА   Изх.№133/24.10.2014г. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г.        На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Своге обявява, че са внесени предложения с...

Прочети повече »

Покана

октомври 21, 2014
Покана

                                             ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – МВЕЦ „ЦЕРОВО“                                   ПВБ Пауър България АД и Община Своге –...

Прочети повече »

Резултати от проведения на 17 октомври футболен турнир с ученици от начален етап от община Своге

октомври 21, 2014
Резултати от проведения на 17 октомври футболен турнир с ученици от начален етап от община Своге

Турнирът се проведе на откритата спортна площадка до сградата на начален етап на СОУ” Иван Вазов”. Официални гости бяха Ренета Кръстанова – зам. кмет и Мая Манолова-Ташунова – секретар на Община Своге. Госпожа Кръстанова поздрави участниците в турнира с кратко слово: „Уважаеми учители, скъпи ученици, Областен информационен център София град и София област, съвместно...

Прочети повече »

Проект на Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге

октомври 17, 2014

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за Н А Р Е Д Б А за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на Община Своге   Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок...

Прочети повече »

Покана за участие в детския фестивал „Хей, пътечко моя!“

октомври 17, 2014
Покана за участие в детския фестивал „Хей, пътечко моя!“

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОБЩИНА СВОГЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907” ГРАД СВОГЕ ВИ КАНЯТ ДА УЧАСТВАТЕ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА „ХЕЙ, ПЪТЕЧКО МОЯ!”: РАЗДЕЛ А: ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС РАЗДЕЛ Б: ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО РАЗДЕЛ В: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕСНИ РАЗДЕЛ Г: ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ ЗАПОВЯДАЙТЕ! ДА ОТДАДЕМ ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ БУДИТЕЛИТЕ! ЧИТАЛИЩЕТО 31 ОКТОМВРИ 2014 Г....

Прочети повече »

Заповед

октомври 14, 2014

Относно: прекратяване конкурса за длъжността „директор“ на ЦДГ – с. Томпсън – изтегли

Прочети повече »