Заповед

юли 16, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                              2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД № 943 гр. Своге, 13.07.2018 год.       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено...

Прочети повече »

Съобщение

юли 11, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 24-00-45 11.07.2018г.                                       СЪОБЩЕНИЕ   на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.131, ал.1 и...

Прочети повече »

Община Своге отбеляза празника на града с грандиозен концерт

юли 8, 2018
Община Своге отбеляза празника на града с грандиозен концерт

Стотици се стекоха на площада в град Своге вечерта на 30-ти юни, за да станат свидетели на тържествения концерт, организиран от общинското ръководство. Цяло съзвездие от едни от най- обичаните музикални звезди в България изгря на сцената. Водещият- чаровният Атанас Филипов откри празника като пожела на всички граждани и гости мир и благоденствие в...

Прочети повече »

Съобщение

юли 5, 2018
Съобщение

БЧК- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ НА 26.07.2018г. В 13:30ч. В СГРАДАТА НА ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ- гр. СВОГЕ  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН:  0886 33 34 38

Прочети повече »

Обява

юли 3, 2018

О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост    На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)  ОБЩИНА СВОГЕ  съобщава  на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Мултифункционална...

Прочети повече »

Съобщение

юли 2, 2018

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 94–Н-143 Дата:   ……………………….2018г.                   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл.128, ал.3 от закон за устройство на територията, при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс...

Прочети повече »

Община Своге със спечелен проект към Фонд „Социална закрила

юли 2, 2018

На 28-ми юни 2018 година бе подписан договор № РД 04-165  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване, обновяване и модернизиране на материалната база за предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж – град Своге“между Община Своге и Фонд „Социална закрила“. Проектът е на стойност 29 868.00 лева, от които 26 881.20 лева...

Прочети повече »