Обявление

юни 26, 2019

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обявление

юни 26, 2019

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94-С-88 25.06.2019год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №...

Прочети повече »

Природни красоти и много емоции на „Джуренец Куест“ 2019

юни 25, 2019
Природни красоти и много емоции на „Джуренец Куест“ 2019

Eдни от най-добрите професионални колоездачи и любители на велосипедния спорт се включиха в четвъртото издание на състезанието по високопланинско колоездене „Джуренец Куест“ 2019 в община Своге. Велосипедната надпревара в дисциплина „Cross Country“ се проведе на 22 юни в град Своге и събра колоездачи от цяла България. Състезанието откри г-жа Нина Копринджийска – заместник-кмет на общината, а стартът...

Прочети повече »

Учениците от СУ Иван Вазов ще участват в Творческо ателие за предприемачи

юни 25, 2019
Учениците от СУ Иван Вазов ще участват в Творческо ателие за предприемачи

Обновяване на учебна стая и повишаване на уменията и знанията на учениците в СУ Иван Вазов – Своге с новият спечелен проект. Средно училище Иван Вазов гр. Своге, спечели проект по инструмента за предприсъединителна помощ на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Блгария- Сърбия  2014-2020. Името на проекта е „Creative Caravan” (в превод „Творческо ателие“)...

Прочети повече »

Обявление

юни 24, 2019

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Н   А   Р   Е   Д   Б   А ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ   На заинтересованите граждани и организации...

Прочети повече »

Обявление

юни 21, 2019

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 26-00-294 20.06.2019год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №809/20.06.2019г....

Прочети повече »

Заповед №784 / 17.06.2019г.

юни 21, 2019
Заповед №784 / 17.06.2019г.

Прочети повече »