Община Своге с пореден успешно завършен проект с европейско финансиране

септември 19, 2019
Община Своге с пореден успешно завършен проект с европейско финансиране

На 30.08.2019г. успешно бе завършено изпълнението на проект  Договор № BG05M9OP001-2.010-0773-C01 „Нова възможност за реализация”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на проекта, който стартира на 25.04.2018г. бе създадено социално предприятие „Своге тур“ и приет правилник...

Прочети повече »

Съобщение до гражданите във връзка с Местни избори 2019

септември 19, 2019

Общинска администрация Своге уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., че : І. До кмета на общината на гише ЕСГРАОН, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа: Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия...

Прочети повече »

Информация за разписанието на влаковете през периода 2019/2020

септември 17, 2019

Уважаеми граждани на община Своге, на официалната интернет страница на БДЖ е публикуван Проектът на График за движение на влаковете за 2020г. за обществено обсъждане. Общинска администрация предостави становище по публикувания проект в срок до 20.07.2019г. Прилагаме писмо на „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ, относно провеждане на среща за обсъждане на...

Прочети повече »

Поздравителен адрес от кмета на община Своге г-н Емил Иванов

септември 16, 2019
Поздравителен адрес от кмета на община Своге г-н Емил Иванов

Прочети повече »

Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

септември 16, 2019

Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – виж Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – виж

Прочети повече »

Писмо до парламентарно представените партии и коалиции от партии и ръководствата на партиите и коалициите, представени в Европейския парламент

септември 13, 2019

Прочети повече »

Одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на с.Свидня

септември 11, 2019

Със Заповед № 1326 от 11.09.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 1224/16.08.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен план (ПУП) на село Свидня, община Своге, Софийска област, кв.4 – Проект за изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ VI151...

Прочети повече »