Blog Archives

Протокол от проведени заседания на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 119, ал. 5 от НРПУРОИ

април 23, 2019
By

Прочети повече »

СУ „ Иван Вазов“ ще се радва на чисто нова спортна зала

април 23, 2019
By
СУ „ Иван Вазов“ ще се радва на чисто нова спортна зала

На 17.04.2019г. бе открита строителната площадка на обект „Разширение, реконструкция и преустройство на спортна зала към СУ „Иван Вазов“- град Своге“. Проектът предвижда цялостна реконструкция и разширение на физкултурния салон. В проектните дейности се включват рехабилитация на покривното пространство, саниране, доставка и монтаж на дограма, на соларна система, реконструкция на подовата настилка в залата,...

Прочети повече »

Обявление

април 23, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 26-00-73   22.04.2019год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.04.2019г.

април 23, 2019
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.04.2019г. – изтегли

Прочети повече »

„Своге тур“ и Община Своге с нова благотворителна инициатива

април 22, 2019
By
„Своге тур“ и Община Своге с нова благотворителна инициатива

От днес до 24-ти април включително общинското социално предприятие „Своге тур“ с изключителното съдействие на общинска администрация- Своге организират благотворителен великденски базар. Базарът може да бъде открит на централен градски площад всеки работен ден от 10:00ч. до 18:00ч., където малчуганите от града и останалите населени места от общината ще имат възможност да боядисват яйца...

Прочети повече »

Четири населени места от общината посрещат Лазаровден и Цветница с „Празници на хляба“ 2019

април 19, 2019
By
Четири населени места от общината посрещат Лазаровден и Цветница с „Празници на хляба“ 2019

Церово, Томпсън, Владо Тричков и с. гара Лакатник са първите 4 от общо 10 населени места, в които ще се проведе превърналия се в традиционен за общината фестивал „Празници на хляба“ за 2019 година. В навечерието на пролетните празници Лазаровден и Цветница, организаторите на събитието в лицето на Община Своге подготвят страхотни изненади за...

Прочети повече »

Започна рехабилитация на уличната мрежа в град Своге

април 19, 2019
By
Започна рехабилитация на уличната мрежа в град Своге

От началото на седмицата стартира изкърпване на единични дупки и деформации на настилки с плътна асфалтова смес на територията на град Своге. Ремонтните дейности започнаха от улица „Ивайло“ в квартал Старо село и продължават в центъра на града. След Великден ще стартира процес по полагане на асфалт.

Прочети повече »

Одобрен проект за изменение на действащия ПУП на гр.Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на пр за промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ I388 за озеленяване, собственост на община своге и IX343 за обслужваща и производствена дейност, собственост на „Искър 2000“ ЕООД в квартал 54

април 19, 2019
By
Одобрен проект за изменение на действащия ПУП на гр.Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на пр за промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ I388 за озеленяване, собственост на община своге и IX343 за обслужваща и производствена дейност, собственост на „Искър 2000“ ЕООД  в квартал 54

Със заповед №477 от 12.04.2019г. е одобрен  Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна на вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти (УПИ) I388За озеленяване и IX343За обслужваща и производствена дейност в квартал 54.

Прочети повече »

Съобщение във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

април 19, 2019
By

Общинска администрация Своге уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че : І. До Кмета на общината на гише ЕСГРАОН, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа: Приложение № 16-ЕП Заявление за...

Прочети повече »

Поредното ликвидирано незаконно сметище на територията на община Своге

април 18, 2019
By
Поредното ликвидирано незаконно сметище на територията на община Своге

На 16.04.2019г. бе почистено поредното незаконно сметище на територията на община Своге. Акцията по извозването на огромното количество битови и строителни отпадъци от частен имот, находящ се в махала „Домишлярете“ в град Своге бе по инициатива на общинското ръководство със съдействието на РУ- Своге и Районна Прокуратура.  Кампанията по ликвидиране  на нерегламентираните сметища продължава...

Прочети повече »