Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация на село Желен, община Своге, област Софийска

Със заповед №1468 от 09.10.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на село Желен, община Своге, област Софийска, кв.17 –Проект

Share
Виж повече