Blog Archives

Своге Днес, брой 7 от 08.08.12

август 27, 2012
By

Своге Днес, брой 7 от 08.08.12 – изтегли

Прочети повече »

Проучване мнение на читатели на „Своге Днес“

август 8, 2012
By

Анкета за проучване мнение на читатели на „Своге Днес“ – изтегли

Прочети повече »

Своге Днес, брой 6 от 19.07.12

август 7, 2012
By

Своге Днес, брой 6 от 19.07.12 – изтегли

Прочети повече »

Информация за предлагани измения и допълнения

юли 16, 2012
By

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет на 31.07.2012 год. публикуваме информация за предлаганите измения и допълнения в следните нормативни актове: Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите – изтегли Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли Правилник за организацията и дейността на общински съвет...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 13.07.2012

юли 6, 2012
By

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 13.07.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д:   1. Предложение относно свикване Общо...

Прочети повече »

Своге Днес, брой 5 от 30.06.12

юли 5, 2012
By

Своге Днес, брой 5 от 30.06.12 – изтегли

Прочети повече »

Своге Днес, брой 4 от 06.06.12

юли 5, 2012
By

Своге Днес, брой 4 от 06.06.12 – изтегли

Прочети повече »

Своге Днес, брой 3 от 03.05.12

юли 5, 2012
By

Своге Днес, брой 3 от 03.05.12 – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред на заседание на общински съвет 07.05.2012

май 4, 2012
By

изх.№ 49/04.05.2012 година                На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 07.05.2012 година /понеделник/ от 08.45 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет ...

Прочети повече »

Дневен ред на заседание на общински съвет 26.04.2012

април 25, 2012
By

изх.№ 44/25.04.2012 година              На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 26.04.2012 година /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния  ...

Прочети повече »