Проведе се работна среща с председателите на читалищните настоятелства

Работна среща с председателите на настоятелствата и секретарите на читалищата на територията на Община Своге се проведе в началото на тази седмица в конферентната зала на Община Своге. Срещата бе

Share
Виж повече

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, село Бов, община Своге, област Софийска

Със заповед № 62 от 15.01.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ АБ-364/1983г. ЗРП на с. Бов, Община Своге – изменение на

Share
Виж повече

Президентът на „Хартата на европейските малки общини“ г-н Бой Шолц посети Своге

На 01.02.2020г. кметът на Община Своге г-н Емил Иванов прие делегация от гр. Еш, Община Хаарен, Кралство Нидерландия. Визитата на Президента г-н Бой Шолц и секретаря г-жа Хестър Биненджик бе

Share
Виж повече