Blog Archives

Обявление

април 4, 2018
By

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища...

Прочети повече »

Заповед

март 27, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е        З А П О В Е Д  № 287 / 01.03.2018   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно разпоредбите на  чл. 43 и чл. 47, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016г....

Прочети повече »

Община Своге на Международния форум по Програма за транснационални партньорства

март 27, 2018
By
Община Своге на Международния форум по Програма за транснационални партньорства

В периода 22-23 март 2018г. в град Варшава, Република Полша се проведе Международен форум по Програма „Транснационални партньорства“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Управляващ орган в Република България-  Министерство на труда и социалната политика. Община Своге бе представена от Нина Копринджийска- заместник- кмет и Цветослава Петкова- Директор Дирекция „Европейски програми и проекти“. Те...

Прочети повече »

Внимание!!!

март 22, 2018
By
Внимание!!!

На територията на Община Своге неизвестни лица, представяйки се за общински служители, посещават частни домове и връчват на гражданите „предписание за преместване на излязло от употреба моторно превозно средство, с изричното предупреждение, че разходите направени по принудителното преместване и отговорно пазене , ще бъде за тяхна сметка. В тази връзка предупреждаваме всички граждани, че...

Прочети повече »

Съобщение

март 21, 2018
By
Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ ОТ 20.03.2018Г. ФУНКЦИОНИРА ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КОЛ ЦЕНТЪР КЪМ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ. НА ТЕЛ. 0700 44 045 В РАБОТНИ ДНИ ОТ 09.00 ДО 17.30Ч. МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА : РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ КЪМ ОБЩИНА СВОГЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /ЗМДТ/ ДЕКЛАРИРАНИТЕ...

Прочети повече »

Препоръки от РЗИ – София област

март 21, 2018
By
Препоръки от РЗИ – София област

Прочети повече »

БЧК – Своге започва раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

март 19, 2018
By
БЧК – Своге започва раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) – План 2016, Българският Червен кръст започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на територията на Община Своге. Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг;...

Прочети повече »

Обявление

март 19, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59    О Б Я В Л Е...

Прочети повече »

Обявление

март 19, 2018
By

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Наредба за обществения ред на територията на община Своге На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за обществения ред на...

Прочети повече »

Съобщение

март 16, 2018
By
Съобщение

БЧК- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ НА 27.03.2018г./ВТОРНИК/ В 13:30ч. В СГРАДАТА НА ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“.  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН:  0886 33 34 38

Прочети повече »