Община Своге ще почете паметта на Апостола на свободата

Община Своге и НЧ „Градище 1907“ отправят покана към всички граждани да се включат в отбелязването на 147 години от гибелта на най-великия българин Васил Левски. Часът по родолюбие, подготвен

Share
Виж повече

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед № 223 от 14.02.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.133

Share
Виж повече

Обявление за проект за изменение и допълнение на Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба

Share
Виж повече