Blog Archives

„Прегръдката“ на Ода Жон гостува на Вазовата еко пътека в община Своге

октомври 25, 2018
By
„Прегръдката“ на Ода Жон гостува на Вазовата еко пътека в община Своге

Домакин и партньор на третата точка от необичайното пътешествие на уникалната скулптора е община Своге. От 23-ти октомври, завладяващата скулптура на Ода Жон „Прегръдката“ може да бъде видяна от почитателите на изкуството и влюбените в планината, по време на разходката им из живописната Вазова еко пътека, в село Заселе, община Своге.  Възпятата от Иван...

Прочети повече »

Община Своге организира безплатни прегледи за остеопороза

октомври 18, 2018
By
Община Своге организира безплатни прегледи за остеопороза

Общинското ръководство съвместно с фондация „Адра България“ организира безплатни консултации и прегледи на костна плътност с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза. Прегледите стартираха вчера, на 17.10.2018г. и ще продължат до 19.10 включително. Всички желаещи имат възможност да изследват плътността на костите си и да предприемат мерки в случай на необходимост и диагностициране със заболяването остеопороза. Подходящи за прегледа...

Прочети повече »

Обява от Областна дирекция „Земеделие“

октомври 17, 2018
By

Областна дирекция „Земеделие“ София област, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да участват в доброволните споразумения за определяне масивите за ползване на пасища, мери и ливади, по реда на чл.37ж ал.2 от ЗСПЗЗ, че срока за подаване на  декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ изтича на 31...

Прочети повече »

Обявление

октомври 17, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обява

октомври 16, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Съобщение

октомври 16, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 94–Й-20 16.10.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от...

Прочети повече »

Нова спортна площадка – и в с.Томпсън

октомври 15, 2018
By
Нова спортна площадка – и в с.Томпсън

Спортните  площадки в общината се увеличиха с още една – на 12 октомври бе открита и тази в с. Томпсън.В изграждането й са вложени 48 хил. лв. от общинския бюджет.Тя е непосредствено до детската площадка, с  което се оформя един чудесен кът за игра и спорт. А другата хубава новина е, че наблизо е...

Прочети повече »

Основни правила за намаляване на риска от пожари и предотвратяване на възникването им през отоплителен сезон 2018-2019 г.

октомври 15, 2018
By

С цел намаляване риска и недопускане на пожари през отоплителен сезон 2018/2019 г. и на основание Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. /ДВ бр.89/2014 г./ за правилата и нормите   за пожарна безопасност  при експлоатация на обектите, е необходимо  да се извършат  следните мероприятия от управителите, ръководители и собственици на обекти: Да се издаде заповед за определяне вида...

Прочети повече »

Обявление

октомври 15, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59         ...

Прочети повече »

Заповеди и карти по споразумението за ползване на земеделските земи по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.

октомври 11, 2018
By

Заповеди и карти по споразумението за ползване на земеделските земи по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г. за землищата на с.Буковец, с.Губислав, с.Добърчин, с.Завидовци, с.Заселе, с.Зимевица, с.Лакатник, с.Манастирище, с.Миланово и с.Огоя, община Своге.

Прочети повече »