Blog Archives

Съобщение

януари 9, 2018
By
Съобщение

БЧК- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ НА 30.01.2018г./ПОНЕДЕЛНИК/ В 13:30ч. В СГРАДАТА НА ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ – гр. СВОГЕ  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН:  0886 33 34 38

Прочети повече »

Обявление

януари 8, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

2 години в услуга на жителите в община Своге

януари 8, 2018
By
2 години в услуга на жителите в община Своге

Изминаха две години от откриването на Центъра за почасово предоставяне на услуги в общността и в домашна среда в град Своге, който дава възможност на жителите на общината да използват  интегрирана социална услуга- домашни помощници и лични асистенти. Празникът  беше отбелязан в присъствието на представители на общинското ръководство, директора на центъра г-н Мирослав Цветков, служителите...

Прочети повече »

Обявление

януари 4, 2018
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg   Изх.№ 94-Д-271 03.01.2018г.   ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ   Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2...

Прочети повече »

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г.

декември 28, 2017
By

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г. 

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 29.12.2017г.

декември 22, 2017
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 29.12.2017г. – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

декември 18, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге, ул.*‘Ал. Стамболийски” Х>7; тел. 0726/85; e-mail: kmet^svoge.bg; факс 0726/2-25«38, 2-20-59 СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Админнстративнопроцесуалния кодекс във връзка с издадена Заповед № 278/01.03.2017г. на Кмета на Община Своге Община Своге на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалеи кодекс /АПК/ , съобщава на...

Прочети повече »

Покана за публично обсъждане на проекта на общински бюджет на Община Своге за 2018 година

декември 18, 2017
By

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Община Своге организира публично обсъждане на проекта на бюджета за 2018 година. Обсъждането ще се проведе на  08.01.2018 година от 16,00 ч. в Ритуалната зала на НЧ „Градище 1907“ гр.Своге. Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции...

Прочети повече »

Съобщение

декември 15, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – A – 215            14.12.2017г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка...

Прочети повече »

Съобщение

декември 15, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – E – 239            14.12.2017г.                                         СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при...

Прочети повече »