Blog Archives

Награда „Партньор на общините“ – в Своге

октомври 10, 2018
By
Награда „Партньор на общините“ – в Своге

Oт 1 до 3 октомври 2018 год. в к.к. Албена се проведе XIII ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, организирана от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. По традиция всяка година НСОРБ връчва награди на активни в дейността на сдружението общини и общински служители, медии, дарители и организации, подкрепящи местните общности. Тази година...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 9, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59       Изх. № 94-И- 52  09.10.2018г....

Прочети повече »

Нова придобивка в с. Владо Тричков

октомври 9, 2018
By
Нова придобивка в с. Владо Тричков

Политиката на Общината е във всяко село и квартал да има детска и спортна площадка На мястото на дере и нерегламентирано сметище в кв. Клисура на с. Владо Тричков вече има детска площадка. В деня на откриването й – 6 октомври, тя бе пълна с деца и техните родители, които не можеха да се...

Прочети повече »

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонт на участък от републикански път I-I

октомври 8, 2018
By
Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонт на участък от републикански път I-I

Прочети повече »

Обявление

октомври 4, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59         ...

Прочети повече »

Съобщение от Бюро по труда

октомври 4, 2018
By

ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА» ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Критерии за кандидатстване   Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора: Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително; Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място; Да бъдат регистрирани в дирекциите...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 3, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх. № 94-С-101 03.10.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание § 4, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за кадастъра и имотния регистър...

Прочети повече »

Безплатни консултации и прегледи на костна плътност с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза

октомври 3, 2018
By

Уважаеми съграждани, Фондация ‘АДРА България’ съвместно с Община Своге организира безплатни консултации и прегледи на костна плътност за жени от 45 – 70 г. с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза. За записвания – в читалище „Градище-1907“ и в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна...

Прочети повече »

Обява

октомври 2, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Обява

октомври 2, 2018
By
Обява

Прочети повече »