Blog Archives

Съобщение

юли 30, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59      Изх. № 94-В-396 27.07.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ на...

Прочети повече »

Обява

юли 26, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В А   ОБЩИНА...

Прочети повече »

Обява за конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СВОГЕ ТУР“, гр.Своге

юли 26, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e- mail: kmet@svoge.bg На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с Решение №702  по Протокол №49/03.17.2018 г....

Прочети повече »

Съобщение

юли 26, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59      Изх. № 94-И -6...

Прочети повече »

Обява

юли 25, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59  О Б Я В А  ОБЩИНА...

Прочети повече »

Съобщение

юли 24, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 24-00-45 24.07.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.131, ал.1 и...

Прочети повече »

До собствениците и ползвателите на вилни и други имоти на територия на общината

юли 24, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7  телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg;  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ВИЛНИ И ДРУГИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНАТА УВЕДОМЛЕНИЕ  НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СВОГЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СВОГЕ, В ЗНАК НА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ КАТО СОБСТВЕНИЦИ...

Прочети повече »

Съобщение

юли 24, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 24-00-45 24.07.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.131, ал.1 и...

Прочети повече »

Съобщение

юли 24, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94–М-28 24.07.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от...

Прочети повече »

Съобщение

юли 24, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ  2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94–М-28 24.07.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от...

Прочети повече »