Blog Archives

Обявление – 23.02.2012

март 1, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 183 от 01.02.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация (ПР) на кв. 1,...

Прочети повече »

Дневен ред на заседание на общински съвет 22.02.2012

февруари 21, 2012
By

изх.№ 17/21.02.2012 година                На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 22.02.2012 година /сряда/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния...

Прочети повече »

Брой 22 от 08.12.11 – 10.01.12

февруари 19, 2012
By

Брой 22 от 08.12.11 – 10.01.12 – изтегли

Прочети повече »

Брой 21 от 24.11 – 07.12. 2011

февруари 19, 2012
By

Брой 21 от 24.11 – 07.12. 2011 – изтегли

Прочети повече »

Брой 20 от 27.10 – 09.11.2011

февруари 19, 2012
By

Брой 20 от 27.10 – 09.11.2011 – изтегли

Прочети повече »

Брой 19 от 13.10 – 26.10.2011

февруари 19, 2012
By

Брой 19 от 13.10 – 26.10.2011 – изтегли

Прочети повече »

Брой 18 от 29.09 – 12.10.2011

февруари 19, 2012
By

Брой 18 от 29.09 – 12.10.2011 – изтегли

Прочети повече »

Брой 17 от 15.09 – 28.09.2011

февруари 19, 2012
By

Брой 17 от 15.09 – 28.09.2011 – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред на заседание на общински съвет 17.02.2012

февруари 10, 2012
By

Дневен ред за заседание на ОбС 17.02.2012г. На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 17.02.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ”Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет град Своге при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Предложение...

Прочети повече »

Покана – 09.01.2012

януари 9, 2012
By

За обществено обсъждане на проекта на Общинския бюджет на Община Своге за 2012 година Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинския бюджет и чл. 16 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 18.01.2012 година от 10.00 часа в лекционната зала...

Прочети повече »