Blog Archives

Покана

март 14, 2013
By
Покана

ОБЩИНА СВОГЕ и Кметство Зимевица Ви канят НА ТРАДИЦИОННАТА  КУШИЯ                             в с. Зимевица,  местността Поповица,   на 23 март 2013 г.  от 11.00 ч.                                          Свети Тодор коня кове, сестрица му клинци дава. Да подкове...

Прочети повече »

Обучение на български представители в Европейския институт по публична администрация /ЕИПА/

март 12, 2013
By
Обучение на български представители в Европейския институт по публична администрация /ЕИПА/

От 24.02.2013 г. до 27.02.2013 г. в гр. Маастрихт, Холандия, се проведе безплатно обучение по проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в българската държавна администрация, чрез обучение в обучителни институции на страните- членки на Европейския съюз” по Договор № К11-22-1/19.04.20123 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ....

Прочети повече »

Поздравление от кмета на община Своге по случай 8 март

март 8, 2013
By
Поздравление от кмета на община Своге по случай 8 март

            Скъпи дами, честит празник! Осми март е само още един повод да засвидетелстваме нашето уважение и признателност към вашата всейотдайност като майки, съпруги и дъщери! Да благодарим за вашата любов и подкрепа и да ви пожелаем да сте винаги здрави и силни! Нека са благословени вашата красота, нежност...

Прочети повече »

Осмомартенско тържество отпразнува клуб „Доверие”

март 8, 2013
By
Осмомартенско тържество отпразнува клуб „Доверие”

  Осмомартенско тържество отпразнува клуб „Доверие” В четвъртък, 7 Март 2013 г., все по многобройните и от различни възрасти членове на Сдружение „Доверие” отпразнуваха празника на жените. Тържеството се състоя в ресторант „Искър”, под звуците на специално поканения за случая оркестър. Дамите извиваха кръшни хора, радвайки всички със своето празнично настроение, а мъжете от клуба...

Прочети повече »

Отчетно-изборно събрание в клуб „Доверие“

март 7, 2013
By
Отчетно-изборно събрание в клуб „Доверие“

На 4 март 2013 г. Сдружението с нестопанска цел „Доверие” – Своге проведе своето отчетно-изборно събрание. Гост на събитието бе и кметът на община Своге – инж. Жоро Цветков. Под мотото „И за добро, и за лошо – винаги заедно!” започна встъпителното слово на председателя на сдружението госпожа Милка Георгиева. Тя се обърна към...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 01.03.2013 година

февруари 28, 2013
By

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 01.03.2013г /петък/ от 9.30 часа в Конферентната зала на ПГ “Велизар Пеев” се свика редовно заседание на...

Прочети повече »

Обявление

февруари 28, 2013
By

Изх № 94-В-83 28.02.2013г.       О Б Я В Л Е Н И Е    ОБЩИНА СВОГЕ, област Софийска, на основание чл.61, ал.3  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.128, ал.3  от Закона за устройство на територята (ЗУТ); § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и  § 124 от ПЗР на ЗУТ (ДВ.бр.82/26.10.2012г. в...

Прочети повече »

Прием в посолството на Монголия

февруари 12, 2013
By
Прием в посолството на Монголия

На 11 февруари 2013 г., понеделник, беше организиран прием в посолството на Република Монголия, по случай монголската традиционна Нова година, където бе поканен и кметът на община Своге инж. Жоро Цветков. Приемът протече във ведра и непринудена обстановка, заслугата за която изцяло бе на Негово Превъзходителство г-н Церендорж Ганхуяг, Посланик на Монголия в Република...

Прочети повече »

Информационен лист за национален референдум

декември 27, 2012
By

С протоколно решение от 12.12.2012 г. МС одобри вида и съдържанието на Информационен лист за национален референдум  насрочен на 27.01.2013 г. Решението е взето в изпълнение на чл.15 ал. 2 от ЗПУГДВМС и точка 2 от Решение № 979 на МС от 23.11.2012 г. Информационен лист за национален референдум – изтегли

Прочети повече »

Обявление

декември 20, 2012
By

Изх № 94-R-204             19.12.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1896 от 19.12.2012г. на Кмета на Община Своге    издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за изработване, чрез възлагане  от заинтересованите...

Прочети повече »