Blog Archives

Информация за напредъка на проекта „Нови възможности за грижа“

декември 14, 2015
By
Информация за напредъка на проекта „Нови възможности за грижа“

  През месец март 2015 година, Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Община Своге стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-...

Прочети повече »

Сесия на Общинския съвет

декември 14, 2015
By
Сесия на Общинския съвет

На заседанието на Общинския съвет на 12 декември положиха клетва като общински съветници Любен Григоров и Милена Рашкова от МК „Обединени за общината” и Владислава Симеонова от НФСБ. Обсъден и приет бе и Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Избрани бяха и осем постоянни...

Прочети повече »

Празничен културен календар – декември, 2015

декември 12, 2015
By
Празничен културен календар – декември, 2015

Община Своге има удоволствието да представи на вниманието на жителите празничната програма, включваща културните мероприятия през месец декември. В навечерието на най-светлите християнски празници, очакваме всички вас да споделим заедно мигове на щастие и безброй усмивки. Заповядайте!

Прочети повече »

Протече среща с местни фирми и земеделски производители

декември 10, 2015
By
Протече среща с местни фирми и земеделски производители

На 09.12.2015г. по инициатива на Кмета на Община Своге – Емил Иванов, бе организирана среща с местни фирми и земеделски производители.  Присъстваха представители от Министерство на труда и социалната политика. Лекторите Любомир Ганчев и Веска Пенкова разясниха начините относно кандидатстване по Европейски проекти и Програми. На гостите бе представена  Оперативна програма „ Иновации и...

Прочети повече »

Съобщение

декември 10, 2015
By

Изх. № 94-K-189 07.12.2015г.   СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК  Община Своге, Софийска област, СЪОБЩАВА на съсобственика на поземлен имот № 042035 по КВС на с.Брезе, местн.“Бахчата“: ПЕТРА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА (н-к Цветан Денков Йонев), непотърсен на постоянен адрес: град София, жк.“Захарна фабрика“ №76, ет.2, посочен от Дирекция “Хуманитарни дейности и ГРАО”...

Прочети повече »

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за местните данъци

декември 8, 2015
By

Прочети повече »

Обяви

декември 7, 2015
By

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 12.12.2015 г.

декември 4, 2015
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 12.12.2015 г. – изтегли

Прочети повече »

Работна среща в Община Своге с директорите на училища и детски градини

декември 4, 2015
By
Работна среща в Община Своге с директорите на училища и детски градини

На 03.12.2015г. в заседателната зала на общинска администрация се състоя опознавателно-информационна среща на директорите на училища и детски градини на територията на Община Своге с новото ръководство на общината. Срещата откри г-н Христо Йовов – зам. Кмет. Присъстваха г-жа Анелия Стоянова – гл. счетоводител, г-жа Николина Иванова-Главен специалист „Образование“, както и г-жа Нина Станчева,...

Прочети повече »

Съобщение

декември 4, 2015
By

Проект за правилник на Общински съвет – изтегли

Прочети повече »