Blog Archives

Избори за НС 2014

август 13, 2014
By

Заповед №1428/07.08.2014 г. – изтегли Заповед №1432/07.08.2014 г. – изтегли Покана до местните ръководства на политическите партии – изтегли

Прочети повече »

Бедствено положение в община Своге

август 1, 2014
By

Заповед 1392/01.08.2014г. – изтегли Заповед 1393/01.08.2014г. – изтегли

Прочети повече »

Проблем при отваряне на сайта

юни 4, 2014
By

Поради технически проблеми, временно нямаше достъп до уеб страницата на община Своге. Извиняваме се на всички граждани за причиненото неудобство!

Прочети повече »

ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Своге за 2013г.

юни 3, 2014
By

ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Своге за 2013г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във вр. с чл.43, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и...

Прочети повече »

Покана

май 28, 2014
By
Покана

ПОКАНА на 03.06.2014 год. от 11:30 часа в лекционната зала на НЧ „Градище-1907“, гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 29, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 2014-2020 Г.“ по проект: „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община...

Прочети повече »

Анкетна карта

май 12, 2014
By
Анкетна карта

Уважаема госпожо/Уважаеми господине, В момента в ход е подготовката на Разработване на Общинския план за развитие на община Своге в периода 2014 – 2020 г., във връзка с което се провежда анкетиране сред заинтересовани страни. Целта на настоящата анкета е да набере предложения за конкретни мерки и интервенции, които да бъдат включени в Общинския план за развитие на...

Прочети повече »

Покана

април 14, 2014
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/2 25 – 39; 220 – 59  ДО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“  ДО „КОАЛИЦИЯ ЗА...

Прочети повече »

Покана

март 4, 2014
By
Покана

Прочети повече »

Бюджет за 2014г. на община Своге приет от Общински Съвет – Своге на сесия проведена на 14.02.2014г.

февруари 28, 2014
By

Бюджет 2014 – изтегли

Прочети повече »

Покани за предстоящи коледни събития

декември 12, 2013
By
Покани за предстоящи коледни събития

Прочети повече »