Blog Archives

Годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2016г.

март 2, 2016
By

Годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2016г. – изтегли

Прочети повече »

Информация по проект „Независим живот“

март 1, 2016
By
Информация по проект „Независим живот“

          Във връзка с изпълнението на Дейност – Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонал, предоставящи социални услуги, „Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, намиращ се в НЧ „ГРАДИЩЕ 1907“, гр. Своге, направи организация и проведе от 16.01.2016 г. до 29.02.2016 г. супервизия...

Прочети повече »

Обявление

март 1, 2016
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Съобщение

февруари 26, 2016
By

Съобщение от Басейнова дирекция – изтегли

Прочети повече »

Обявление

февруари 25, 2016
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7   телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59  На основание  чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6...

Прочети повече »

Обявление

февруари 22, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  – О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25 –38; 20 – 59  Изх. № 53-00-6 ДАТА 19.01.2016г.  О Б Я В Л...

Прочети повече »

Обявление

февруари 22, 2016
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е  – О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25 –38; 20 – 59 Изх. № 53-00-5 дата 19.01.2016г.  О Б Я В Л...

Прочети повече »

Общинската администрация с първото бебе за 2016 година

февруари 19, 2016
By
Общинската администрация с първото бебе за 2016 година

Първото бебе на общински служител за 2016 година се роди на 3-ти февруари и се казва Моника. Кметът на Община Своге г-н Емил Иванов изказа сърдечни поздравления на гордата майка- юрисконсулта на Общински съвет г-жа Йоанна Цветкова- Спасова и подари подарък на малката госпожица. От името на цялата общинска администрация й желаем да е...

Прочети повече »

Информация по проект „Нови възможности за грижа“

февруари 19, 2016
By
Информация по проект „Нови възможности за грижа“

Във връзка изпълнение на Дейност 6 по проект „Нови възможности за грижа“, Община Своге в качеството си на партньор по реализацията на проекта на местно ниво, създаде необходимата организация и проведе от 10.02.2016 г. до 17.02.2016 г. супервизия на наетите служители, като Личен асистент по програмата.  Целта на супервизията е насочване, оказване на професионална...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 26.02.2016 г

февруари 19, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 26.02.2016 г – изтегли

Прочети повече »