Започна изпълнението на строителната програма на Община Своге за 2020 година

Във връзка с проблемите във водния сектор през изминалата 2019 година и водната криза, последица от която се явява липсата на достатъчно вода на територията на община Своге, беше приета

Share
Виж повече

Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 17.03.2020 г.

Днес, 17. 03. 2020г., от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения: Общинският кризисен щаб

Share
Виж повече

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19

Уважаеми дами и господа, приложено изпращаме ви писмо на министъра на здравеопазването относно превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID – 19. Препоръките са свързани предимно

Share
Виж повече