Blog Archives

Обучителен материал за СИК

октомври 28, 2016
By

  Клипа можете да свалите от тук .

Прочети повече »

Обявление

юли 12, 2016
By

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ На заинтересованите граждани и организации се предоставя...

Прочети повече »

Обявление

юли 7, 2016
By

О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Отчети за изпълнение на бюджета на Община Своге

юни 24, 2016
By

  Отчетите за изпълнение на бюджета на Община Своге може да откриете в секция Администрация > Бюджет и финанси

Прочети повече »

Обявление

юни 24, 2016
By

 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н   А   Р   Е   Д   Б   А ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по проекта...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2016 г.

юни 24, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2016 г. – изтегли

Прочети повече »

Обявление

юни 17, 2016
By

О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Покана

май 27, 2016
By
Покана

Прочети повече »

Обявление

април 8, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обява

април 7, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т    С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В А ОБЩИНА...

Прочети повече »