Новини

Читалище „Градище 1907“ с нов изпълнителен орган

март 29, 2012
By

На 28 март 2012 г. се проведе редовното общо събрание на НЧ „Градище 1907“ град Своге. След като бяха представени годишните отчети за дейността на читалището за 2011 г. и този на Проверителната комисия, Общото събрание прие проекта за бюджет и проекта за програма за работата на читалището през 2012 г. Върховния орган направи...

Прочети повече »

Обявление – с. Владо Тричков

март 15, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх. №  94 – Л – 15     Дата    15.03.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Владо Тричков

март 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я              Изх. №  94 – М – 32 Дата    06.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Гара Лакатник

март 7, 2012
By

   О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх №  94 – П – 149    Дата  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »

Обявление – гр. Своге

март 7, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я                  Изх № 94-Ю-2  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания

март 6, 2012
By

Община Своге започва издаването на нов образец карти за безплатно паркиране на хора с увреждания, съобразени с европейските изисквания и посочени в Закона за движение по пътищата. Стандартният модел на ЕС на картата за паркиране за хора с увреждания дава възможност на дадено лице с увреждания да ползва определени места за паркиране в държавата,...

Прочети повече »

Обявление – 08.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20-59  Изх № 39-00-22 31.01.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е...

Прочети повече »

Резултати от конкурс – 02.02.2012

март 6, 2012
By

Резултати от конкурс  П Р О Т О К О Л  За резултатите от решаване на теста за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА  На основание Заповед № 3 / 03.01.2012 г.на Кмета на община Своге се проведе конкурс за избор на държавен служител  I. Кандидатите явили се на писмения изпит – решаване на тест, проведен...

Прочети повече »

Обявление – 01.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59  Изх № …………………………..  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59  О Б Я В Л Е Н И Е  Изх. №94-M-19/94-M-5/ Дата 11.01.2012г.  На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),(в съответствие със...

Прочети повече »