Новини

Избори 2013 – полезни връзки

март 21, 2013
By

Централна Избирателна Комисия Гражданска Регистрация и Административно Обслужване Изборни книжа Срокове за подаване на заявления от граждани за извършване на вписвания в избирателния списък за изборите за народни представители на 12 май 2013 – изтегли Приложение 7 – Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за...

Прочети повече »

Съобщение

март 21, 2013
By

ОБЩИНА СВОГЕ уведомява жителите на общината, че: В Националното сдружение на общините в Република България е постъпило предложение от клиника „ Малинов”, най-големият ин-витро център в България, за включване на граждани с репродуктивни проблеми в проект: „ Хиляда деца на България“. Проектът осигурява безплатни изследвания за кандидатите по процедури в размер от 200 до...

Прочети повече »

Избори 2013 – Решение № 2156 НС

март 20, 2013
By

РЕШЕНИЕ № 2156-НС София, 14.03.2013 ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и § 6 от Допълнитгелните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия  Р Е Ш И:  Приема хронограма за изборите за народни представители на 12 май...

Прочети повече »

Избори 2013 – Решение № 2152 НС

март 20, 2013
By

РЕШЕНИЕ № 2152-НС София, 14.03.2013 ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 57 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 22.03.2013 година

март 20, 2013
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7 Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85, Fax: + 359 726/2 52 73 e-mail: predsedatel@abv.bg   На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския...

Прочети повече »

Наредба

март 15, 2013
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за: Н А Р Е Д Б А за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Раздел I Общи положения Чл. 1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова...

Прочети повече »

Новият мост над река Искър ще бъде факт

март 15, 2013
By
Новият мост над река Искър ще бъде факт

На 15 март 2013 г. започнаха геоложките сондажи на двата бряга на река Искър, до бензиностанция „Еко“ в град Своге, заради предстоящия строеж на новия мост. След направените миналата година геодезически измервания и заснемания, сега започна вече практическата част от проучвателната работа. Сондите бяха забити на 10 м дълбочина, за да се изследва  стабилността...

Прочети повече »

В Бов ще се радват на нов водоизточник

март 15, 2013
By
В Бов ще се радват на нов водоизточник

                    На 12.03.2013 г. се състоя среща на жителите от селата Бов и Гара Бов с кмета на община Своге – инж. Жоро Цветков, на която присъстваха и управителят на ВиК София област – г-н Никола Нитов, началникът на ВиК Своге – г-н Вълков и кметът...

Прочети повече »

Обявление

март 15, 2013
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх. № 24 – 00 – 794                20.11.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Покана

март 14, 2013
By
Покана

ОБЩИНА СВОГЕ и Кметство Зимевица Ви канят НА ТРАДИЦИОННАТА  КУШИЯ                             в с. Зимевица,  местността Поповица,   на 23 март 2013 г.  от 11.00 ч.                                          Свети Тодор коня кове, сестрица му клинци дава. Да подкове...

Прочети повече »