Новини

Обявление

март 13, 2013
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                        Изх. № 94 – З – 38            13.03.2013г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл....

Прочети повече »

Обучение на български представители в Европейския институт по публична администрация /ЕИПА/

март 12, 2013
By
Обучение на български представители в Европейския институт по публична администрация /ЕИПА/

От 24.02.2013 г. до 27.02.2013 г. в гр. Маастрихт, Холандия, се проведе безплатно обучение по проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в българската държавна администрация, чрез обучение в обучителни институции на страните- членки на Европейския съюз” по Договор № К11-22-1/19.04.20123 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ....

Прочети повече »

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

март 11, 2013
By

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати – изтегли

Прочети повече »

Поздравление от кмета на община Своге по случай 8 март

март 8, 2013
By
Поздравление от кмета на община Своге по случай 8 март

            Скъпи дами, честит празник! Осми март е само още един повод да засвидетелстваме нашето уважение и признателност към вашата всейотдайност като майки, съпруги и дъщери! Да благодарим за вашата любов и подкрепа и да ви пожелаем да сте винаги здрави и силни! Нека са благословени вашата красота, нежност...

Прочети повече »

Осмомартенско тържество отпразнува клуб „Доверие”

март 8, 2013
By
Осмомартенско тържество отпразнува клуб „Доверие”

  Осмомартенско тържество отпразнува клуб „Доверие” В четвъртък, 7 Март 2013 г., все по многобройните и от различни възрасти членове на Сдружение „Доверие” отпразнуваха празника на жените. Тържеството се състоя в ресторант „Искър”, под звуците на специално поканения за случая оркестър. Дамите извиваха кръшни хора, радвайки всички със своето празнично настроение, а мъжете от клуба...

Прочети повече »

Отчетно-изборно събрание в клуб „Доверие“

март 7, 2013
By
Отчетно-изборно събрание в клуб „Доверие“

На 4 март 2013 г. Сдружението с нестопанска цел „Доверие” – Своге проведе своето отчетно-изборно събрание. Гост на събитието бе и кметът на община Своге – инж. Жоро Цветков. Под мотото „И за добро, и за лошо – винаги заедно!” започна встъпителното слово на председателя на сдружението госпожа Милка Георгиева. Тя се обърна към...

Прочети повече »

Покана за участие в „Часът на Земята 2013″

март 7, 2013
By

От името на общинската администрация на Община Своге и от името на международната природозащитна организация WWF, каним гражданите на град Своге и цялата община да се присъединят към петото издание на глобалната инициатива Часът на Земята, което ще се проведе на 23 март 2013 г. събота, от 20:30 до 21:30 ч. Часът на Земята...

Прочети повече »

Сметка за плащане на местни данъци и такси

март 6, 2013
By

ОБЩИНА СВОГЕ – отдел „Местни данъци и такси“ Тел. 0726/ 2 22 90 IBAN: BG75SOMB91308490023044   BIC:  SOMBBGSF 442100  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 442400  ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 442300  ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 442500  ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 442200  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО 442800  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 443400  ДРУГИ ДАНЪЦИ 441400  ПАТЕНТЕН ДАНЪК По същите кодове...

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2013
By

                                                             З А П О В Е Д                                                      № 220 / 13.02.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със Закона за управление на отпадъците (ЗУО, Обн.-ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.)                                                             ОПРЕДЕЛЯМ: Телефоните – 0726/85; 0726/85-58 и 0726/85-27, на...

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2013
By

                                                З А П О В Е Д                                           № 219 / 13.02.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  (ЗМСМА) и чл.4, ал.1 от Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге към инициативата на телевизия BTV „Да изчистим България за...

Прочети повече »