Новини

Обявление

август 1, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ             О Б Я В Л Е Н И Е   Изх №94-Р-33 Дата 01.08.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №  1083/01.08.2012г. на Кмета на Общината...

Прочети повече »

Заповед

юли 25, 2012
By

  На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с продължителния период на засушаване и намаляване на количеството на питейната вода за населението на Община Своге в селата Огоя, Ябланица, Реброво, Батулия, Букувец, Луково, Лесков дол, Редина, Владо Тричков, Заселе, Зимевица, Заноге, Желен, Дружево, Гара Лакатник, Габровница,...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 31.07.2012 г.

юли 24, 2012
By

изх.№ 73/24.07.2012 година                        На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.07.2012 година /вторник/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н...

Прочети повече »

Обявление

юли 20, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх № 94-С- 106 19.07.2012г.    О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Информация за предлагани измения и допълнения

юли 16, 2012
By

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет на 31.07.2012 год. публикуваме информация за предлаганите измения и допълнения в следните нормативни актове: Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите – изтегли Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли Правилник за организацията и дейността на общински съвет...

Прочети повече »

Обявление

юли 12, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94-М -50 12.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге,...

Прочети повече »

Покана

юли 12, 2012
By

Обществено обсъждане на проекта за актуализация на Общинския бюджет на Община Своге за 2012 год.      Уважаеми Дами и Господа,      Уведомяваме Ви, че на основание  на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинския бюджет и чл. 16 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 19.07.2012 година...

Прочети повече »

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх № 94-Х-11 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед...

Прочети повече »

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 26-00-49 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

юли 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            Изх № 26-00-309             05.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »