Новини

Обявление

август 22, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-В-83 20.08.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

август 21, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-М-134 Дата 20.08.2012год.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №1185/20.08.2012год. на Кмета на Община Своге, е: одобрено задание, допуснато и е...

Прочети повече »

Обявление

август 14, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  –  О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94 –М -50         12.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Проучване мнение на читатели на „Своге Днес“

август 8, 2012
By

Анкета за проучване мнение на читатели на „Своге Днес“ – изтегли

Прочети повече »

Своге Днес, брой 6 от 19.07.12

август 7, 2012
By

Своге Днес, брой 6 от 19.07.12 – изтегли

Прочети повече »

Обявление

август 1, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ   О Б Я В Л Е Н И Е   Изх №94-Б-22 Дата 01.08.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 1086/01.08.2012г. на Кмета на Общината е допуснато изработването на Проект...

Прочети повече »

Обявление

август 1, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ             О Б Я В Л Е Н И Е   Изх №94-Р-33 Дата 01.08.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №  1083/01.08.2012г. на Кмета на Общината...

Прочети повече »

Заповед

юли 25, 2012
By

  На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с продължителния период на засушаване и намаляване на количеството на питейната вода за населението на Община Своге в селата Огоя, Ябланица, Реброво, Батулия, Букувец, Луково, Лесков дол, Редина, Владо Тричков, Заселе, Зимевица, Заноге, Желен, Дружево, Гара Лакатник, Габровница,...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 31.07.2012 г.

юли 24, 2012
By

изх.№ 73/24.07.2012 година                        На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.07.2012 година /вторник/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н...

Прочети повече »

Обявление

юли 20, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх № 94-С- 106 19.07.2012г.    О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »