Новини

Информация за предлагани измения и допълнения

юли 16, 2012
By

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет на 31.07.2012 год. публикуваме информация за предлаганите измения и допълнения в следните нормативни актове: Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите – изтегли Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли Правилник за организацията и дейността на общински съвет...

Прочети повече »

Обявление

юли 12, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94-М -50 12.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге,...

Прочети повече »

Покана

юли 12, 2012
By

Обществено обсъждане на проекта за актуализация на Общинския бюджет на Община Своге за 2012 год.      Уважаеми Дами и Господа,      Уведомяваме Ви, че на основание  на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинския бюджет и чл. 16 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 19.07.2012 година...

Прочети повече »

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх № 94-Х-11 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед...

Прочети повече »

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 26-00-49 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

юли 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            Изх № 26-00-309             05.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

юли 6, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94-М -50        05.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Обявление

юли 6, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС № 94-Й-21/ 04.07.2012г.          Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), уведомява собствениците на имоти за предстящото им отчуждаване за задънена улица (тупик) ОК 99а-142-143-144, кв. 16...

Прочети повече »

Своге Днес, брой 5 от 30.06.12

юли 5, 2012
By

Своге Днес, брой 5 от 30.06.12 – изтегли

Прочети повече »

Своге Днес, брой 4 от 06.06.12

юли 5, 2012
By

Своге Днес, брой 4 от 06.06.12 – изтегли

Прочети повече »