Новини

Обявление – с. Владо Тричков

март 15, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх. №  94 – Л – 15     Дата    15.03.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Владо Тричков

март 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я              Изх. №  94 – М – 32 Дата    06.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Гара Лакатник

март 7, 2012
By

   О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх №  94 – П – 149    Дата  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »

Обявление – гр. Своге

март 7, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я                  Изх № 94-Ю-2  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания

март 6, 2012
By

Община Своге започва издаването на нов образец карти за безплатно паркиране на хора с увреждания, съобразени с европейските изисквания и посочени в Закона за движение по пътищата. Стандартният модел на ЕС на картата за паркиране за хора с увреждания дава възможност на дадено лице с увреждания да ползва определени места за паркиране в държавата,...

Прочети повече »

Обявление – 08.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20-59  Изх № 39-00-22 31.01.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е...

Прочети повече »

Резултати от конкурс – 02.02.2012

март 6, 2012
By

Резултати от конкурс  П Р О Т О К О Л  За резултатите от решаване на теста за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА  На основание Заповед № 3 / 03.01.2012 г.на Кмета на община Своге се проведе конкурс за избор на държавен служител  I. Кандидатите явили се на писмения изпит – решаване на тест, проведен...

Прочети повече »

Обявление – 01.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59  Изх № …………………………..  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59  О Б Я В Л Е Н И Е  Изх. №94-M-19/94-M-5/ Дата 11.01.2012г.  На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),(в съответствие със...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я  Изх. № 94 –Н – 87/11г. Дата 24.01.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »