Новини

Проект „Без граници“

април 17, 2013
By
Проект „Без граници“

Вчера, на 16.04.2013 г., бе сключен договорът между Община Своге и МТСП за  проект „Без граници“, в рамките на приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, на стойност 214 289 лв. Проектът предвижда повишаване качеството на живот и преодоляване социалното изключване на уязвимите групи в община Своге, с...

Прочети повече »

Децата на Своге – нашата гордост

април 17, 2013
By
Децата на Своге – нашата гордост

Най – добър читател На 16.04.2013 година в градската библиотека на читалище „Градище-1907” в гр. Своге се проведе открит урок, в който взеха участие учениците от IV А  клас на СОУ „Иван Вазов” гр. Своге. /http://www.sou-svoge.com/ Учениците разказаха как са посетили за пръв път библиотеката и са станали нейни читатели. Споделиха за своите любими...

Прочети повече »

Избори 2013 – Заповед

април 12, 2013
By

Избори 2013 – Заповед – изтегли

Прочети повече »

Наредба

април 12, 2013
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за:                                                         Н   А   Р   Е   Д   Б   А   за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Раздел I Общи положения Чл. 1.Тази Наредба...

Прочети повече »

Важно съобщение

април 11, 2013
By

  Във връзка със зачестилите напоследък обвинения и коментари, публикувани в различни сайтове или отправяни по време на протестни митинги, относно лошото състояние на главен път ІІ 16 София-Мездра и  произтичащото от тези коментари вменяване на вина по адрес на Община Своге и персонално на кмета на Общината, съобщаваме на всички заинтересовани, че причината...

Прочети повече »

За 85-ти път отбелязахме Седмицата на гората

април 9, 2013
By
За 85-ти път отбелязахме Седмицата на гората

Всяка година, седмица след настъпването на първа пролет, отбелязваме Седмицата на гората. За този празник се сещаме, не само когато се съберем да отчетем извършеното за българската гора и да запеем химна „Хубава си моя горо“, а и да се уверим, че любовта ни към красотата, към гората и природата е непреходна…. Първият организиран...

Прочети повече »

Избори 2013 – покана за провеждане на консултации за състава на СИК

април 4, 2013
By

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ“  за провеждане на консултации при Кмета на община Своге за състава на Секционните избирателни комисии (СИК) – изтегли

Прочети повече »

Проект за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност…

април 3, 2013
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на : Н А Р Е Д Б А за  рекламната дейност на територията на Oбщина Своге   І. В Раздел ІІІ “Външна реклама” чл. 8 придобива следната редакция: “Чл.8....

Прочети повече »

Започна седмицата на гората – 1-7 април 2013 г.

април 1, 2013
By
Започна седмицата на гората – 1-7 април 2013 г.

 1 април е първият ден от  Седмицата на гората. Тази година тя е под надслов „Гората и ние“. Директорът на ТП ДГС-Своге – инж. Сашо Георгиев направи обръщение към своите служители, с което ги поздрави за всеотдайността при изпълнение на техните задължения и начерта визията на стопанството по отношение бъдещото управление и стопанисване на...

Прочети повече »

Обявление

април 1, 2013
By

  О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх. № 53 – 01 – 112               27.03.2013г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »