Новини

Съобщение

януари 31, 2014
By

На вниманието на хотелиерите и ресторантьорите от община Своге.                    УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ, В ДВ бр.30 / 26.03.2013 г. бе публикуван нов Закон за туризма . Съгласно чл. 3 , ал. 2 от ЗТ туристически обекти са места за настаняване ( клас А и клас...

Прочети повече »

НФА „Филип Кутев“ изправи на крака свогенската публика

януари 30, 2014
By
НФА „Филип Кутев“ изправи на крака свогенската публика

Блестящо представяне направи НФА „Филип Кутев” на сцената на народно читалище  „Градище-1907” вчера. Съчетание от талант, майсторство, красота и безупречен вкус – ансамбълът е една от националните гордости на България. Благодарим ви, приятели! За нас беше чест, че ни гостувахте! Националният ансамбъл за народни песни и танци „ФИЛИП КУТЕВ“ е създаден през 1951 година....

Прочети повече »

Община Своге представи поредния одобрен проект по Оперативна програма „Административен капацитет“

януари 30, 2014
By

На 21 януари 2014 г., от 14:00 ч.в Заседателната зала на Община Своге беше проведена встъпителна пресконференция, на която бе предстaвен   проект: „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Своге”…ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.01.2014 г.

януари 25, 2014
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.01.2014 г. – изтегли

Прочети повече »

В община Своге вече има нова социална услуга – Център за обществена подкрепа

януари 23, 2014
By
В община Своге вече има нова социална услуга – Център за обществена подкрепа

На 22 януари 2014 г. от 11.00 ч. се състоя откриването на новата придобивка на община Своге – Център за обществена подкрепа. Центърът, чиято социална услуга е да работи в помощ на децата и родителите, се намира в Своге, на ул. „Иван Рилски“ №2. Специалистите, работещи тук, ще оказват подкрепа чрез индивидуални и групови...

Прочети повече »

Съобщение

януари 21, 2014
By

Относно: частично изменение на ПУП на кв. 104, гр.Своге – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

януари 21, 2014
By

Относно: имот в местността „Реката“ в с. Свидня – изтегли

Прочети повече »

Обявление

януари 21, 2014
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА   Изх. № 5/13.01.2014г.   ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение № 306, Протокол № 42 /20.12.2013г. на ОбС-Своге  e одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1:1000 и разрешено...

Прочети повече »

Покана

януари 17, 2014
By

На 21.01.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Своге  ще се проведе встъпителна пресконференция… – прочети повече

Прочети повече »

Заповед

януари 16, 2014
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »