Новини

Съобщение

октомври 31, 2012
By
Съобщение

              На 1-ви ноември (четвъртък) от 17.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“ ще се проведе среща  между Кмета на Община Своге инж. Жоро Цветков, общинските съветници  и лекарския състав на „МБАЛ СВОГЕ“ ЕООД.   Всички, които се интересуват от състоянието и работата на болницата може да присъстват...

Прочети повече »

Заповед

октомври 30, 2012
By

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.62 ал.2 от Наредбата за местни данъци, такси и цени на услуги в Община Своге     О П Р Е Д Е Л Я М:     Границите на районите, където...

Прочети повече »

Обявление

октомври 26, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ О Б Я В Л Е Н И Е      Изх. № 94 – П – 144 Дата: 23.10.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1520 от  23.10.2012г. на Кмета на Община Своге е издадено разрешение по чл.124, ал.2  от...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС №  94 – В – 75/ 16.10.2012г.         Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                    ОБЯВЛЕНИЕ  по чл.25, ал.1 от ЗОС №  94 – А – 99/ 16.10.2012г.          Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх.  №  94 –К – 105 Дата   08.10.2012г.     О Б Я ВЛ Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Обявление

октомври 18, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ   О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-Д-56 Дата: 17.10.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 1495/17.10.2012г. на Кмета на Общината, във връзка със заявления от...

Прочети повече »

Обявление

октомври 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                     Изх № 26-00-538 16.10.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      Община Своге, област Софийска, на основание чл....

Прочети повече »

Обявление

октомври 12, 2012
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я  Изх. №  94 – З – 42/11г. Дата   02.10.2012г.          О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Заповед

септември 26, 2012
By

    На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Протокол № 1/20.09.2012 год. от извършена проверка на мост, свързващ двата бряга на р. Искър в местността „Калината“     НАРЕЖДАМ: 1. ЗАТВАРЯМ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ моста, свързващ двата бряга на р. Искър в местността „Калината“. 2. Кметът...

Прочети повече »