Новини

Обявление

април 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59          Изх № 94-М-27  09 .04.2012г.   О Б...

Прочети повече »

Обявление

април 5, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е   І. Общински съвет Своге изменя Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно: І.1. Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.72, т.1, буква “а” придобива следната...

Прочети повече »

Обявление

април 2, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59                                 Изх № 94-И-218 29.03.2012г.    О Б Я...

Прочети повече »

Обявление

април 2, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59                     Изх № 94-Г-15   29.03.2012г. О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »

Читалище „Градище 1907“ с нов изпълнителен орган

март 29, 2012
By

На 28 март 2012 г. се проведе редовното общо събрание на НЧ „Градище 1907“ град Своге. След като бяха представени годишните отчети за дейността на читалището за 2011 г. и този на Проверителната комисия, Общото събрание прие проекта за бюджет и проекта за програма за работата на читалището през 2012 г. Върховния орган направи...

Прочети повече »

Обявление – с. Владо Тричков

март 15, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх. №  94 – Л – 15     Дата    15.03.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Владо Тричков

март 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я              Изх. №  94 – М – 32 Дата    06.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Гара Лакатник

март 7, 2012
By

   О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх №  94 – П – 149    Дата  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »

Обявление – гр. Своге

март 7, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я                  Изх № 94-Ю-2  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания

март 6, 2012
By

Община Своге започва издаването на нов образец карти за безплатно паркиране на хора с увреждания, съобразени с европейските изисквания и посочени в Закона за движение по пътищата. Стандартният модел на ЕС на картата за паркиране за хора с увреждания дава възможност на дадено лице с увреждания да ползва определени места за паркиране в държавата,...

Прочети повече »