Новини

Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2013

януари 24, 2013
By

  На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинския бюджет и чл.16 от Наредбата за съставянето,  изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Своге на 1-ви февруари 2013 год. (петък) от 16:30 часа в лекционната зала на Читалище „Градище“ ще се проведе обществено обсъждане на проекта за общинския бюджет за 2013 година. Ръководството...

Прочети повече »

СИК за хора с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрение

януари 22, 2013
By

    На основание чл.73, чл.175, чл.190 ал.2,чл.203 и чл.204 от Изборния кодекс и Решение № 56 / 30.11.2012 год. на ЦИК , сме определили следните избирателни секции за гласуване на  гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението:   1.Секция  № 264300001 с адрес: гр.Своге – НЧ „Градище”, ул.Цар Симеон №29 2....

Прочети повече »

Обявление

януари 22, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94-В-83  22.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е      ОБЩИНА СВОГЕ, област Софийска, на основание чл.61, ал.3  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка...

Прочети повече »

Обявление

януари 14, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 26-00-565          14.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

януари 8, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94-Й-48 07.01.2013г.       О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Обявление

януари 8, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                               Изх. № 26 – 00 – 676   28.12.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 128, ал. 2 от...

Прочети повече »

Обявление

януари 7, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я       Предложение за прекратяване на съсобственост чрез замяна на имоти, собственост на наследници на Ило Ташев Величков   В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.40, АЛ.4 ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ    ...

Прочети повече »

Заповед

януари 3, 2013
By

З А П О В Е Д № 1924 / 27.12.2012 г.  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.128 и чл.134 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №78-НР от11.12.2012г. на ЦИК т.5 ОПРЕДЕЛЯМ:             За провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума за...

Прочети повече »

Заповед

януари 3, 2013
By

З А П О В Е Д  № 1921 / 27.12.2012 г.  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.128 и чл.134 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №78-НР от11.12.2012г. на ЦИК ОПРЕДЕЛЯМ:           1. Места за поставяне на агитационни материали за провеждане на информационно-разяснителна кампания за...

Прочети повече »

Информационен лист за национален референдум

декември 27, 2012
By

С протоколно решение от 12.12.2012 г. МС одобри вида и съдържанието на Информационен лист за национален референдум  насрочен на 27.01.2013 г. Решението е взето в изпълнение на чл.15 ал. 2 от ЗПУГДВМС и точка 2 от Решение № 979 на МС от 23.11.2012 г. Информационен лист за национален референдум – изтегли

Прочети повече »