Новини

Обява за работа

май 20, 2013
By

Община Своге търси да назначи юрист. Кандидатите трябва да представят: диплома за завършено юридическо образование; удостоверение за юридическа правоспособност;   За контакт: тел.  0726/85 централа, вътр. 34

Прочети повече »

Своге стана домакин на Национална изложба на каракачански кучета

май 20, 2013
By
Своге стана домакин на Национална изложба на каракачански кучета

На 19 май 2013 г. на градския стадион в Своге се проведе Национална изложба на каракачанстото куче, организирана от Международната асоциация на тази порода /МАКК/, под патронажа на кмета на община Своге инж. Жоро Цветков. Заслугата събитието да се състои в Своге е и на още двама души – общинския съветник Георги Петков и...

Прочети повече »

Предложение за актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги

май 17, 2013
By

Предложение за актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г. (приета с реш.№157 на ОбС/02.12.2010 г.) в частта VІІ. Приложения – Оценка на потребностите от социални услуги Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – изтегли

Прочети повече »

Заповед

май 16, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Национална изложба на Каракачанското куче

май 14, 2013
By
Национална изложба на Каракачанското куче

На 19 май 2013 г. от 10.30 ч. на Градския стадион в Своге ще се проведе  Национална изложба на Каракачанското куче. Входът е свободен. Организатор на изложбата е Международната асоциация на Каракачанското куче /МАКК/.    Заповядайте!

Прочети повече »

Обявление

май 10, 2013
By
Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260  гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7;   телефон 0726/85;   e–mail: kmet@svoge.bg;   факс  0726/25–38; 20–59 ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС № 94-С-150 /94-С-50 / 25.04.2013г.         Община Своге, на основание чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), ...

Прочети повече »

Заповед

май 10, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

9 май – Ден на победата и Ден на Европа

май 10, 2013
By
9 май – Ден на победата и Ден на Европа

Вчера, 9 май 2013 г., пред Паметника на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в град Своге, беше организирано кратко тържество по случай Деня на победата над фашизма и Деня на Европа.  Секретарят на Община Своге госпожа Мая Ташунова прочете Поздравителен адрес от името на кмета на Общината  инж. Жоро Цветков, в...

Прочети повече »

Поредният одобрен проект на Община Своге

май 9, 2013
By
Поредният одобрен проект на Община Своге

 ПРОЕКТ  „SUCCESS“ (УСПЕХ) „SUCCESS” – Social infrastructure for child-care through sport education. (Социална инфраструктура за полагане грижи за децата, посредством спортно образование).              На 25 април 2013 г. беше подписан договорът за поредния одобрен проект на Община Своге. Партньори по този проект са – Община Своге, Община Палилула (Сърбия) и Фондация „Спорт без граници”....

Прочети повече »

Обявление

май 9, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В Л Е...

Прочети повече »