Новини

Обявление – 08.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20-59  Изх № 39-00-22 31.01.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е...

Прочети повече »

Резултати от конкурс – 02.02.2012

март 6, 2012
By

Резултати от конкурс  П Р О Т О К О Л  За резултатите от решаване на теста за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА  На основание Заповед № 3 / 03.01.2012 г.на Кмета на община Своге се проведе конкурс за избор на държавен служител  I. Кандидатите явили се на писмения изпит – решаване на тест, проведен...

Прочети повече »

Обявление – 01.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59  Изх № …………………………..  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59  О Б Я В Л Е Н И Е  Изх. №94-M-19/94-M-5/ Дата 11.01.2012г.  На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),(в съответствие със...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я  Изх. № 94 –Н – 87/11г. Дата 24.01.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20-59    Изх № 94-П-162 24.01.2012г.  О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59   О Б Я В Л Е Н И Е  Изх №94-Л-48 Дата 02.11.2011г.  На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Обява – 23.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВА  З А П О В Е Д  № 62 / 12.01.2012  На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда/ КТ/, във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета/ ЗНП/  О Б Я В Я В А М: І. Конкурс за заемане...

Прочети повече »

Съобщение – 17.01.2012

март 6, 2012
By

СЪОБЩЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – гр. СВОГЕ, обл. СОФИЯ  С П И С Ъ К  На кандидатите, допуснати до конкурса за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в отдел „РЪКОВОДСТВО”  1. НИНА ВАНЬОВА ТАНЧОВА  2. СТЕФАН ЦАНКОВ СТОЕВ  3. СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА  4. ДИАНА КРЕМЧЕВА НИКОЛОВА-ЙОРДАНОВА  5. ЕЛВИРА ХРИСТОВА ИЛИЕВА  6. ЕВДОКИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДЕЛИЙСКА-ИВАНОВА  7. ЙОРДАНКА АСЕНОВА...

Прочети повече »

Съобщение – 17.01.2012

март 6, 2012
By

СЪОБЩЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – гр. СВОГЕ, обл. СОФИЯ  С П И С Ъ К  На кандидатите, недопуснати до конкурса за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в отдел “РЪКОВОДСТВО”  На основание чл.20,ал.2 от НПКДС комисията, назначена за провеждане на конкурсната процедура със Заповед № 48/10.01.2012 г. на Кмета на Община Своге, реши, кандидатите:  1. МАРИНА ИВАНОВА...

Прочети повече »