Новини

Своге Днес, брой 9 от 08.11.12

ноември 20, 2012
By

Своге Днес, брой 9 от 08.11.12 – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

ноември 8, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ       СЪОБЩЕНИЕ №94-М-101/ 08.11.2012 год. Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересовани лица, че във вестник „Държавен вестник“, (неофициален раздел) брой № 84/02.11.2012 год., стр. 116 е публикувана обява за обнародване на Решение № 250 от Протокол № 20/18.10.2012 год. на Общински съвет – Своге, който на основание чл.21, ал.1, т.11 от...

Прочети повече »

Покана за обществено обсъждане

ноември 6, 2012
By
Покана за обществено обсъждане

  ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Община Своге организира среща за публично обсъждане на необходимостта за кандидатстване за отпускане на държавна помощ, предоставена от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, в размер на 3 800 000 лева /три милиона и осемстотин хиляди лева/. Финансирането е необходимо...

Прочети повече »

Покана за обществено обсъждане

ноември 6, 2012
By
Покана за обществено обсъждане

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост      Община Своге организира среща  за обществено обсъждане на „Избор на технология за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ на агломерация Своге“, която ще се проведе на 09.11.2012г. в гр. Своге, община Своге – заседателната зала на общината от 10:00 часа.   Предложените варианти са : 1.    ...

Прочети повече »

Поздравителен адрес

ноември 1, 2012
By
Поздравителен адрес

Честит празник, народни будители!     От името на Общинската администрация и  лично от мое име Ви благодаря за мисията, на която сте се посветили и която осъществявате на територията на община Своге!     Думата будител навлиза в съвременния български език със смисъл на човек, който през целия си живот активно популяризира жаждата за знание,...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 31, 2012
By
Съобщение

              На 1-ви ноември (четвъртък) от 17.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“ ще се проведе среща  между Кмета на Община Своге инж. Жоро Цветков, общинските съветници  и лекарския състав на „МБАЛ СВОГЕ“ ЕООД.   Всички, които се интересуват от състоянието и работата на болницата може да присъстват...

Прочети повече »

Заповед

октомври 30, 2012
By

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.62 ал.2 от Наредбата за местни данъци, такси и цени на услуги в Община Своге     О П Р Е Д Е Л Я М:     Границите на районите, където...

Прочети повече »

Обявление

октомври 26, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ О Б Я В Л Е Н И Е      Изх. № 94 – П – 144 Дата: 23.10.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1520 от  23.10.2012г. на Кмета на Община Своге е издадено разрешение по чл.124, ал.2  от...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС №  94 – В – 75/ 16.10.2012г.         Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                    ОБЯВЛЕНИЕ  по чл.25, ал.1 от ЗОС №  94 – А – 99/ 16.10.2012г.          Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона...

Прочети повече »