Новини

Обявление

февруари 12, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

февруари 12, 2018
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59         ...

Прочети повече »

Обявление

февруари 12, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ   2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

февруари 12, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ  2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg      Изх.№ 08-00-192      …………….2018г.   ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за...

Прочети повече »

Обявление

февруари 9, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59 О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-С-18 Дата…………….2018г.   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 09.02.2018г – изтегли

февруари 5, 2018
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 09.02.2018г – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

февруари 5, 2018
By

Общинска служба по земеделие – гр. Своге  уведомява земеделските стопани, че на 09.02.2018г., /петък/ от 10.00 часа в малката зала на Читалище „Градище-1907“ – гр. Своге ще се проведе среща с експерти на Областна дирекция „Земеделие“-София област, Българска Агенция по Безопасност на Храните  и Национална служба за съвети в земеделието. Тема на дискусията ще...

Прочети повече »

Съобщение

февруари 1, 2018
By
Съобщение

БЧК- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ НА 27.02.2018г./вторник/ В 13:30ч. В СГРАДАТА НА ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ- гр. СВОГЕ  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН:  0886 33 34 38

Прочети повече »

Обявление

януари 31, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обява

януари 25, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В А   ОБЩИНА...

Прочети повече »