Новини

Стартира фестивалът „Празници на хляба“ 2018

май 8, 2018
By
Стартира фестивалът „Празници на хляба“ 2018

   След зашеметяващия успех на „Празници на хляба“ през 2017 година, общинското ръководство обявява началото и на тазгодишния фестивал.  Откриването е тази събота, 12-ти май в село Томпсън. Мероприятия ще има през уикенда и в селата Реброво, Владо Тричков и Луково. За поредна година фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Община Своге...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 11.05.2018г

май 3, 2018
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 11.05.2018г – изтегли

Прочети повече »

Обявление

май 2, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg изх №26-00-274 дата 02.05.2018год.   ДО Отдел „УС“ при Община Своге гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/   ДО Ивелина Евгениева Тодорова –управител на...

Прочети повече »

Успешно приключва проект „Съвместно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“

април 30, 2018
By
Успешно приключва проект „Съвместно предотвратяване  и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“

На 04.05.2018 г. от 11:30 часа в конферентната залата на Професионална гимназия „Велизар Пеев″ в град Своге ще се проведе заключителната пресконференция по Проект „Съвместно предотвратяване  и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“ –  фокусиран върху изграждането на устойчив трансграничен капацитет и система за...

Прочети повече »

Обявление

април 27, 2018
By

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Наредба за организация и контрол на паркирането На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за организация и контрол на паркирането...

Прочети повече »

Община Своге с чисто нов път към квартал Орлин

април 26, 2018
By
Община Своге с чисто нов път към квартал Орлин

Жителите на квартал Орлин в град Своге вече се радват на чисто нов път. Основният път, който свързва квартала с града бе реконструиран със средства в размер на 450 000 лева, отпуснати от Министерство на финансите на основание Постановление № 153 на Министерски съвет/ 28.07.2017г. Като част от цялостната реконструкция бяха положени два пласта...

Прочети повече »

Обява

април 24, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Заповед №473 / 20.04.2018г.

април 23, 2018
By
Заповед №473 / 20.04.2018г.

Прочети повече »

Паметен обелиск на Апостола на свободата Васил Левски се издигна в центъра на град Своге

април 21, 2018
By
Паметен обелиск на Апостола на свободата Васил Левски се издигна в центъра на град Своге

Днес, 20ти април 2018г. в центъра на град Своге бе издигнат паметник на най- тачения от българския народ Апостол на борбата за национално освобождение от турско робство Васил Левски. Паметният обелиск, който вече заема своето достойно място на градския площад , официално бе открит именно в днешния важен за българската история ден- избухването на...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018
By

О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА От „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София , ул. „Кукуш” № 1, ЕИК131468980, представлявано от Александър Василев Димитров – Главен Изпълнителен Директор, Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги. С оглед на ефективното развитие на мрежата на „МОБИЛТЕЛ”...

Прочети повече »