Новини

Стартираха ремонтните дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“ в Искрец и Своге

август 29, 2019
By
Стартираха ремонтните дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“ в Искрец и Своге

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ Държавен фонд „Земеделие“ На 26.08.2019г. в конферентната зала на Община Своге бе подписан Протокол 2 за откриване на строителна площадка в село Искрец и град Своге за рехабилитация на улици в населените...

Прочети повече »

Туристическият маршрут до „Трите бора“ – почистен

август 29, 2019
By
Туристическият маршрут до „Трите бора“ – почистен

Общинско социално предприятие „Своге Тур“ почистиха туристическата пътека „Трите бора“, която активно се ползва за пешеходен туризъм. Служителите почистиха изхвърлените отпадъци, изметоха изцяло пътеката, реставрираха елементи от беседката и я пребоядисаха  основно. Поставени са нови кошчета за боклук, боядисани са пейките и предпазните парапети. Дейностите по поддръжка и облагородяване на туристическите маршрути са част...

Прочети повече »

инж. Валентин Михайлов – замeстник-кмет: Общината помага на ВиК да излезем от водната криза

август 28, 2019
By
инж. Валентин Михайлов – замeстник-кмет: Общината помага на ВиК да излезем от водната криза

През тази година Община Своге направи много за подобряване на водоснабдяването в града и селата. Завърши строителството и се направиха успешни проби на новия резервоар в града. В много от селата: Томпсън, Заселе, Церово, Габровница, Реброво и други по инициатива и с помощта на Общината се направиха ремонти на каптажи и резервоари, които с...

Прочети повече »

25 години ловен събор в Своге

август 27, 2019
By
25 години ловен събор в Своге

19 ловни дружинки от общината взеха участие в традиционно провеждащия се ежегоден събор на ловджиите. Мероприятието се проведе на 24.08.2019г. Приветствие към членовете на ловно сдружение „Грохотен“ направи инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет, който поздрави присъстващите и им пожела още дълги години да се събират всички заедно. Организаторите бяха подготвили игри с публиката –...

Прочети повече »

Одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге

август 27, 2019
By

Със Заповед № 1212 от 23.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 883/01.07.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – Проект за изменение на Плана за регулация (ПР),  което се състои:  закриване на улица с о.т. 980а-981а-983,...

Прочети повече »

Обявление

август 27, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх. № 94-В-304 /94-В-145 27.08.2019г.   СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК  На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),  във връзка с чл.131, ал.1 и...

Прочети повече »

Проведе се 47-ми туристически събор на връх Грохотен

август 26, 2019
By
Проведе се 47-ми туристически събор на връх Грохотен

На  24 и 25 август 2019г. се проведе 47-ми туристически събор на връх Грохотен. Организатори на събитието бяха Община Своге и Туристическо дружество „Искърски пролом”. Програмата стартира с пешеходен поход от СУ ”Иван Вазов” до върха с водач от дружеството. За истинските любители на природата, желаещи да пренощуват под открито небе, организаторите бяха изградили...

Прочети повече »

Заповед №1228 / 26.08.2019г. за назначаване на комисия относно проблеми с водоподаването

август 26, 2019
By
Заповед №1228 / 26.08.2019г. за назначаване на комисия относно проблеми с водоподаването

Прочети повече »

Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП

август 26, 2019
By
Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП

Със Заповед № 1208 от 22.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 883/01.07.2019г., е одобренПроект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ 0-35/1967г. ЗРП на с. Гара Бов, Община Своге – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за изместване на външна регулационна линия на УПИ XV-67 и XIV-67, кв.13, по имотна...

Прочети повече »

Обявление

август 23, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 39-00-8 23.08.2019 год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »