Новини

Съобщение от Бюро по труда

октомври 4, 2018
By

ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА» ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Критерии за кандидатстване   Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора: Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително; Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място; Да бъдат регистрирани в дирекциите...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 3, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх. № 94-С-101 03.10.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание § 4, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за кадастъра и имотния регистър...

Прочети повече »

Безплатни консултации и прегледи на костна плътност с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза

октомври 3, 2018
By

Уважаеми съграждани, Фондация ‘АДРА България’ съвместно с Община Своге организира безплатни консултации и прегледи на костна плътност за жени от 45 – 70 г. с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза. За записвания – в читалище „Градище-1907“ и в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна...

Прочети повече »

Обява

октомври 2, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Обява

октомври 2, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Съобщение

октомври 1, 2018
By
Съобщение

БЧК- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ НА 03.10.2018г./СРЯДА/ В 13:30ч. В СГРАДАТА НА ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ- гр. СВОГЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН: 0886 33 34 38

Прочети повече »

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 02.10.2018г.

октомври 1, 2018
By

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 02.10.2018г. – изтегли

Прочети повече »

Обява

септември 28, 2018
By

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА СВОГЕ съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Съвременни мерки...

Прочети повече »

Обява

септември 28, 2018
By

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА СВОГЕ съобщава   на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане...

Прочети повече »

Обява – Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“

септември 27, 2018
By
Обява – Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“

ОБЩИНА СВОГЕ ОБЯВЯВА: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № 1312/21.09.2018 г., кметът...

Прочети повече »