Новини

Заповед №473 / 20.04.2018г.

април 23, 2018
By
Заповед №473 / 20.04.2018г.

Прочети повече »

Паметен обелиск на Апостола на свободата Васил Левски се издигна в центъра на град Своге

април 21, 2018
By
Паметен обелиск на Апостола на свободата Васил Левски се издигна в центъра на град Своге

Днес, 20ти април 2018г. в центъра на град Своге бе издигнат паметник на най- тачения от българския народ Апостол на борбата за национално освобождение от турско робство Васил Левски. Паметният обелиск, който вече заема своето достойно място на градския площад , официално бе открит именно в днешния важен за българската история ден- избухването на...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018
By

О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА От „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София , ул. „Кукуш” № 1, ЕИК131468980, представлявано от Александър Василев Димитров – Главен Изпълнителен Директор, Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги. С оглед на ефективното развитие на мрежата на „МОБИЛТЕЛ”...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59         О...

Прочети повече »

Обява

април 19, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Съобщение

април 18, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ  2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – М – 28 18.04.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка...

Прочети повече »

Съобщение от Агенция „Пътна инфраструктура“

април 18, 2018
By

Временно e ограничено движението по АМ „Хемус“ от п.в. Ботевград до п.в. Витинска река в посока София за МПС над 12 тона, поради аварийно възстановителни работи. Обходен маршрут за пътуващите по направление Видин – Монтана – Враца – София: път I-1 до Ребърково; път II-16 Ребърково – Своге – София. Обходен маршрут за пътуващите...

Прочети повече »

Съобщение

април 18, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                     2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх № 94-С-494/10.04.2018год.  ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ на СОФИЙСКА ОБЛАСТ София-1000, бул.”Витоша”№6, /В качеството си на собственик на УПИ VІ“Съвет, здравен дом и др.“ и УПИ VІІ-200, кв.22, с.Бакьово, Софийска област- съгласно...

Прочети повече »

Обявление

април 18, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59          ...

Прочети повече »