Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94-М-249 /12.11.2019год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал.

Share
Виж повече

ОДОБРЕН ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГРАД СВОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Със Заповед № 1518 от 18.10.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 1389/24.09.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен план (ПУП) на

Share
Виж повече