Обявление

Изх.№ 94-И-64 22.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с

Share
Виж повече

Обявление

Изх.№ 94-A-118 13.05.2020год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение

Share
Виж повече

Обявление за проект на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Наредба за местните данъци, такси

Share
Виж повече