Обяви

Обявление

август 1, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ             О Б Я В Л Е Н И Е   Изх №94-Р-33 Дата 01.08.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №  1083/01.08.2012г. на Кмета на Общината...

Прочети повече »

Обявление

юли 20, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх № 94-С- 106 19.07.2012г.    О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Информация за предлагани измения и допълнения

юли 16, 2012
By

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет на 31.07.2012 год. публикуваме информация за предлаганите измения и допълнения в следните нормативни актове: Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите – изтегли Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли Правилник за организацията и дейността на общински съвет...

Прочети повече »

Обявление

юли 12, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94-М -50 12.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге,...

Прочети повече »

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх № 94-Х-11 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед...

Прочети повече »

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 26-00-49 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

юли 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            Изх № 26-00-309             05.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

юли 6, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94-М -50        05.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Обявление

юли 6, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС № 94-Й-21/ 04.07.2012г.          Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), уведомява собствениците на имоти за предстящото им отчуждаване за задънена улица (тупик) ОК 99а-142-143-144, кв. 16...

Прочети повече »

Обява

юли 3, 2012
By

Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към Община Своге, напомня във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ бр.100/2008г., изм. бр.44/2009г. и изм. бр.99/2009г./ следното: 1. Съгласно  § 11. (3) Право на левова индексация по чл. 7, ал. 1 имат лицата, включени в окончателните списъци , които са придобили или започнали...

Прочети повече »