Обяви

Обявление

април 4, 2014
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА   Изх.№41/ 04.04.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №34, Протокол №3 от 14.03.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична част в М 1:1250 и разрешава на Илияна Григорова Стоичкова да...

Прочети повече »

Обявление

април 4, 2014
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА   Изх.№42/04.04.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №33, Протокол №3 от 14.03.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица – предложение в М 1:1000 и разрешава изработването чрез възлагане от...

Прочети повече »

Съобщение

април 2, 2014
By

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА СВОГЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ. От 2 април Община Своге пусна модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и такси, от...

Прочети повече »

Списък на кандидатите, допуснати до конкурса за длъжностите Старши юрисконсулт и Юрисконсулт в Община Своге

март 27, 2014
By

Списък на кандидатите, допуснати до конкурса за длъжностите Старши юрисконсулт и Юрисконсулт…ВИЖ ТУК

Прочети повече »

Обявление

март 13, 2014
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение на: Н А Р Е Д Б А за  Обществения ред За предложения и становища по проекта – тел.: 0726/221-46 Предложението можете да изтеглите…ТУК

Прочети повече »

Обявление

март 11, 2014
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА   Изх. № 24 /10.03.2014г.   ОБЯВЛЕНИЕ      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №22, Протокол №2 от 14.02.2014г.  ОбС-Своге не oдобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична част в М 1:500 и не...

Прочети повече »

Съобщение

февруари 13, 2014
By

ВАЖНО   На вниманието на всички физически и  юридически лица,  които трябва да  представят годишни отчети  за отпадъци Община Своге напомня, че на основание чл. 44, ал. (6) от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Отпада изискването за...

Прочети повече »

Съобщение

януари 31, 2014
By

На вниманието на хотелиерите и ресторантьорите от община Своге.                    УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ, В ДВ бр.30 / 26.03.2013 г. бе публикуван нов Закон за туризма . Съгласно чл. 3 , ал. 2 от ЗТ туристически обекти са места за настаняване ( клас А и клас...

Прочети повече »

Съобщение

януари 21, 2014
By

Относно: частично изменение на ПУП на кв. 104, гр.Своге – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

януари 21, 2014
By

Относно: имот в местността „Реката“ в с. Свидня – изтегли

Прочети повече »