Обяви

Обявление

юни 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх № 94-Б-16 12.06.2012г. О Б Я В Л Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

юни 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. №  94 – Р – 144 Дата    12.06.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание § 8, ал.4, изречение последно от Преходните разпоредби /ПР/...

Прочети повече »

Обявление

юни 12, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ   Изх №94-И-76 Дата 12.06.2012год. О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 784/11.06.2012год. на Кмета на Община Своге, е: одобрено задание,...

Прочети повече »

Обявление

юни 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                      Изх. №  26-00-262 Дата    06.06.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге,...

Прочети повече »

Обявление

май 9, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59   Изх №94-М-90 Дата 09.05.2012год.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство...

Прочети повече »

Обявление

май 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я    2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59          Изх № 26-00-201 08.05.2012г.   О Б Я...

Прочети повече »

Обявление

май 2, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е      О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59             Изх № 94-Гр-530 24.04.2012г.       ...

Прочети повече »

Обявление

април 26, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е          О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх. №  94 – Д – 54 Дата    24.04.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ    2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7    телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59   О Б Я В Л Е Н И Е   Изх № 94-К-21 Дата 20.04.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията ...

Прочети повече »

Обявление

април 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59                  Изх № 94-И-37 09.04.2012г. О...

Прочети повече »