Обяви

Съобщение

януари 21, 2014
By

Относно: имот в местността „Реката“ в с. Свидня – изтегли

Прочети повече »

Обявление

януари 21, 2014
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА   Изх. № 5/13.01.2014г.   ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение № 306, Протокол № 42 /20.12.2013г. на ОбС-Своге  e одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1:1000 и разрешено...

Прочети повече »

Съобщение

януари 9, 2014
By

Имам удоволствието да поканя всички заинтересовани лица на 15.01.2014 год. /сряда/ … виж цялото съдържание

Прочети повече »

Информация

януари 6, 2014
By

за кандидатстване по държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”     І. Изисквания към кандидатите Съгласно нотифицираната държавна помощ е задължително: да са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на...

Прочети повече »

Обявление

декември 6, 2013
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА  Изх. № 127/06.12.2013г.   ОБЯВЛЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №276, Протокол № 41 /15.11.2013г. на ОбС-Своге  е одобрено заданието по чл. 125, ал./2/от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1:500 и разрешено изработване на...

Прочети повече »

Обявление

декември 6, 2013
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА  Изх. № 126/06.12.2013г.   ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №273, Протокол № 41 /15.11.2013г. на ОбС-Своге  е одобрено заданието по чл.125 от ЗУТ – обяснителна част и Скица – предложение в М 1:250 и разрешено...

Прочети повече »

Съобщение

ноември 26, 2013
By

Във връзка със запитвания на обезпокоени граждани, относно евентуално настаняване на сирийски бежанци на територията на община Своге, съобщаваме, че до този момент официално искане от Държавната агенция за бежанците към Община Своге не е постъпвало. Община Своге съобщава, че не разполага с необходимата материална база и условия за настаняване на бежанци. С чувство...

Прочети повече »

Съобщение

ноември 22, 2013
By

Относно: Проект за обект МВЕЦ „Реброво“ – ВИЖ ТУК

Прочети повече »

Обява от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Своге

октомври 8, 2013
By

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Своге набира документи за подбор на кандидати за участие в Проект „Старт в администрацията“, втора процедура – 2013 г. Минимални изисквания към кандидатите: да са младежи до 29 ненавършени години до 14.10.2013 г. включително; да притежават висше образование; да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ като безработни; да...

Прочети повече »

Обявление

септември 27, 2013
By

Обявление – изтегли

Прочети повече »