Обяви

Обявление – с. Владо Тричков

март 15, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх. №  94 – Л – 15     Дата    15.03.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Владо Тричков

март 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я              Изх. №  94 – М – 32 Дата    06.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал....

Прочети повече »

Обявление – с. Гара Лакатник

март 7, 2012
By

   О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх №  94 – П – 149    Дата  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »

Обявление – гр. Своге

март 7, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я                  Изх № 94-Ю-2  07.03.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания

март 6, 2012
By

Община Своге започва издаването на нов образец карти за безплатно паркиране на хора с увреждания, съобразени с европейските изисквания и посочени в Закона за движение по пътищата. Стандартният модел на ЕС на картата за паркиране за хора с увреждания дава възможност на дадено лице с увреждания да ползва определени места за паркиране в държавата,...

Прочети повече »

Обявление – 05.03.2012

март 5, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            Изх. №  94 –Х – 3 Дата   05.03.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Обявление – 23.02.2012

март 1, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 183 от 01.02.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация (ПР) на кв. 1,...

Прочети повече »

Покана – 09.01.2012

януари 9, 2012
By

За обществено обсъждане на проекта на Общинския бюджет на Община Своге за 2012 година Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинския бюджет и чл. 16 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 18.01.2012 година от 10.00 часа в лекционната зала...

Прочети повече »