Обяви

Проект за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност…

април 3, 2013
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на : Н А Р Е Д Б А за  рекламната дейност на територията на Oбщина Своге   І. В Раздел ІІІ “Външна реклама” чл. 8 придобива следната редакция: “Чл.8....

Прочети повече »

Обявление

април 1, 2013
By

  О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх. № 53 – 01 – 112               27.03.2013г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Обявление

март 26, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх. № 26–00-660  Дата  15.03.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че...

Прочети повече »

Обявление

март 26, 2013
By

  О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх. № 94 – Е – 20 Дата  15.03.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Съобщение

март 21, 2013
By

ОБЩИНА СВОГЕ уведомява жителите на общината, че: В Националното сдружение на общините в Република България е постъпило предложение от клиника „ Малинов”, най-големият ин-витро център в България, за включване на граждани с репродуктивни проблеми в проект: „ Хиляда деца на България“. Проектът осигурява безплатни изследвания за кандидатите по процедури в размер от 200 до...

Прочети повече »

Обявление

март 15, 2013
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх. № 24 – 00 – 794                20.11.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Обявление

март 13, 2013
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                        Изх. № 94 – З – 38            13.03.2013г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл....

Прочети повече »

Обявление

февруари 28, 2013
By

Изх № 94-В-83 28.02.2013г.       О Б Я В Л Е Н И Е    ОБЩИНА СВОГЕ, област Софийска, на основание чл.61, ал.3  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.128, ал.3  от Закона за устройство на територята (ЗУТ); § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и  § 124 от ПЗР на ЗУТ (ДВ.бр.82/26.10.2012г. в...

Прочети повече »

Обявление

февруари 7, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                Изх. № 94 – И – 9         06.02.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 124б, ал....

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                     Изх № 94-В- 343     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА...

Прочети повече »