Обяви

Обявление

октомври 18, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ   О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-Д-56 Дата: 17.10.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 1495/17.10.2012г. на Кмета на Общината, във връзка със заявления от...

Прочети повече »

Обявление

октомври 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                     Изх № 26-00-538 16.10.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      Община Своге, област Софийска, на основание чл....

Прочети повече »

Обявление

октомври 12, 2012
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я  Изх. №  94 – З – 42/11г. Дата   02.10.2012г.          О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

септември 3, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх № 08-00-92 29.08.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

август 22, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-В-83 20.08.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

август 21, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-М-134 Дата 20.08.2012год.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №1185/20.08.2012год. на Кмета на Община Своге, е: одобрено задание, допуснато и е...

Прочети повече »

Обявление

август 14, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  –  О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94 –М -50         12.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

август 1, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ   О Б Я В Л Е Н И Е   Изх №94-Б-22 Дата 01.08.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 1086/01.08.2012г. на Кмета на Общината е допуснато изработването на Проект...

Прочети повече »

Обявление

август 1, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ             О Б Я В Л Е Н И Е   Изх №94-Р-33 Дата 01.08.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №  1083/01.08.2012г. на Кмета на Общината...

Прочети повече »

Обявление

юли 20, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх № 94-С- 106 19.07.2012г.    О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »