Обяви

Община Своге търси да назначи юрист

юни 19, 2013
By

Кандидатите трябва да представят: Диплома за завършено юридическо образование; Удостоверение за юридическа правоспособност;   За контакт: тел.: 0726/85 централа, вътр. 34

Прочети повече »

Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

юни 11, 2013
By

Обява- изтегли

Прочети повече »

Съобщение

май 31, 2013
By

Община Своге съобщава на заинтересованите лица, че актуална информация за обяви за търгове и други видове обяви може да се намери в последния брой на Информационния бюлетин.

Прочети повече »

Обява за работа

май 20, 2013
By

Община Своге търси да назначи юрист. Кандидатите трябва да представят: диплома за завършено юридическо образование; удостоверение за юридическа правоспособност;   За контакт: тел.  0726/85 централа, вътр. 34

Прочети повече »

Обявление

май 10, 2013
By
Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260  гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7;   телефон 0726/85;   e–mail: kmet@svoge.bg;   факс  0726/25–38; 20–59 ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС № 94-С-150 /94-С-50 / 25.04.2013г.         Община Своге, на основание чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), ...

Прочети повече »

Обявление

май 9, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В Л Е...

Прочети повече »

Наредба

април 12, 2013
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за:                                                         Н   А   Р   Е   Д   Б   А   за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Раздел I Общи положения Чл. 1.Тази Наредба...

Прочети повече »

Проект за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност…

април 3, 2013
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на : Н А Р Е Д Б А за  рекламната дейност на територията на Oбщина Своге   І. В Раздел ІІІ “Външна реклама” чл. 8 придобива следната редакция: “Чл.8....

Прочети повече »

Обявление

април 1, 2013
By

  О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх. № 53 – 01 – 112               27.03.2013г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Обявление

март 26, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх. № 26–00-660  Дата  15.03.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че...

Прочети повече »