Обяви

Обявление

май 9, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59   Изх №94-М-90 Дата 09.05.2012год.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство...

Прочети повече »

Обявление

май 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я    2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59          Изх № 26-00-201 08.05.2012г.   О Б Я...

Прочети повече »

Обявление

май 2, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е      О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59             Изх № 94-Гр-530 24.04.2012г.       ...

Прочети повече »

Обявление

април 26, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е          О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх. №  94 – Д – 54 Дата    24.04.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ– СОФИЙСКА ОБЛАСТ    2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7    телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59   О Б Я В Л Е Н И Е   Изх № 94-К-21 Дата 20.04.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията ...

Прочети повече »

Обявление

април 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59                  Изх № 94-И-37 09.04.2012г. О...

Прочети повече »

Обявление

април 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59          Изх № 94-М-27  09 .04.2012г.   О Б...

Прочети повече »

Обявление

април 5, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е   І. Общински съвет Своге изменя Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно: І.1. Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.72, т.1, буква “а” придобива следната...

Прочети повече »

Обявление

април 2, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59                                 Изх № 94-И-218 29.03.2012г.    О Б Я...

Прочети повече »

Обявление

април 2, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20–59                     Изх № 94-Г-15   29.03.2012г. О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »