Обяви

Обявление

януари 29, 2013
By

ОБЯВЛЕНИЕ  по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94-А-99 / 21.01.2012г. На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 827, 820 и 819 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, Община Своге, одобрен...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94- В -75 / 21.01.2013г. На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 771, 789, 787 и 786 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков,...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94 – Е – 155              28.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона...

Прочети повече »

Обявление

януари 25, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-В- 343 Дата  24.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Обявление

януари 24, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-Г – 5    21.01.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Обявление

януари 22, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94-В-83  22.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е      ОБЩИНА СВОГЕ, област Софийска, на основание чл.61, ал.3  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка...

Прочети повече »

Обявление

януари 14, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 26-00-565          14.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

януари 8, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94-Й-48 07.01.2013г.       О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Обявление

януари 8, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                               Изх. № 26 – 00 – 676   28.12.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 128, ал. 2 от...

Прочети повече »

Обявление

януари 7, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я       Предложение за прекратяване на съсобственост чрез замяна на имоти, собственост на наследници на Ило Ташев Величков   В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.40, АЛ.4 ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ    ...

Прочети повече »