Обяви

Обявление

януари 7, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я       Предложение за прекратяване на съсобственост чрез замяна на имоти, собственост на наследници на Ило Ташев Величков   В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.40, АЛ.4 ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ    ...

Прочети повече »

Обявление

декември 20, 2012
By

Изх № 94-R-204             19.12.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1896 от 19.12.2012г. на Кмета на Община Своге    издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за изработване, чрез възлагане  от заинтересованите...

Прочети повече »

Обявление

декември 14, 2012
By

Изх № 53-01-114           12.12.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1835 от  12.12.2012г. на Кмета на Община Своге    издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за изработване чрез...

Прочети повече »

Обявление

декември 14, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я       О Б Я В Л Е Н И Е   Изх.  №  94 –Н – 171 Дата   14.11.2012г. На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Обявление

декември 14, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94-Й-21/ 07.12.2012г.          На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 117, 118 и 116 по Кадастралния план на мах. „Гламек”, с. Церово, Община...

Прочети повече »

Обявление

декември 11, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е  Изх №94-П-173 Дата 10.12.2012год.          Уважаеми дами  и господа, Община Своге, дирекция “Устройство и развитие на територията” съобщава, че със заповед № 1805/10.12.2012год. на Кмета на Община Своге, е разрешено на заинтересованата страна Петър Антонов Димитров и Симеонка Маринова Стоянова за своя сметка да възложат...

Прочети повече »

Обявление

декември 4, 2012
By
Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх. № 94-В-333       04.12.2012г.       О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА...

Прочети повече »

Обявление

ноември 26, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх № 94-И-199 Дата  15.11.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Обявление

октомври 26, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ О Б Я В Л Е Н И Е      Изх. № 94 – П – 144 Дата: 23.10.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1520 от  23.10.2012г. на Кмета на Община Своге е издадено разрешение по чл.124, ал.2  от...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС №  94 – В – 75/ 16.10.2012г.         Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »