Обяви

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я Изх № 94-Х-11 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед...

Прочети повече »

Обявление

юли 10, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 26-00-49 10.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

юли 9, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            Изх № 26-00-309             05.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

юли 6, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94-М -50        05.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Обявление

юли 6, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС № 94-Й-21/ 04.07.2012г.          Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), уведомява собствениците на имоти за предстящото им отчуждаване за задънена улица (тупик) ОК 99а-142-143-144, кв. 16...

Прочети повече »

Обява

юли 3, 2012
By

Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към Община Своге, напомня във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ бр.100/2008г., изм. бр.44/2009г. и изм. бр.99/2009г./ следното: 1. Съгласно  § 11. (3) Право на левова индексация по чл. 7, ал. 1 имат лицата, включени в окончателните списъци , които са придобили или започнали...

Прочети повече »

Обявление

юни 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх № 94-Б-16 12.06.2012г. О Б Я В Л Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

юни 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. №  94 – Р – 144 Дата    12.06.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание § 8, ал.4, изречение последно от Преходните разпоредби /ПР/...

Прочети повече »

Обявление

юни 12, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ   Изх №94-И-76 Дата 12.06.2012год. О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 784/11.06.2012год. на Кмета на Община Своге, е: одобрено задание,...

Прочети повече »

Обявление

юни 8, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                      Изх. №  26-00-262 Дата    06.06.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге,...

Прочети повече »