Обяви

Обявление

октомври 19, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС №  94 – В – 75/ 16.10.2012г.         Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                    ОБЯВЛЕНИЕ  по чл.25, ал.1 от ЗОС №  94 – А – 99/ 16.10.2012г.          Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона...

Прочети повече »

Обявление

октомври 19, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх.  №  94 –К – 105 Дата   08.10.2012г.     О Б Я ВЛ Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Обявление

октомври 18, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ   О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-Д-56 Дата: 17.10.2012г.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 1495/17.10.2012г. на Кмета на Общината, във връзка със заявления от...

Прочети повече »

Обявление

октомври 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                     Изх № 26-00-538 16.10.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      Община Своге, област Софийска, на основание чл....

Прочети повече »

Обявление

октомври 12, 2012
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я  Изх. №  94 – З – 42/11г. Дата   02.10.2012г.          О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

септември 3, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх № 08-00-92 29.08.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА,...

Прочети повече »

Обявление

август 22, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-В-83 20.08.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

август 21, 2012
By

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ О Б Я В Л Е Н И Е Изх №94-М-134 Дата 20.08.2012год.   На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №1185/20.08.2012год. на Кмета на Община Своге, е: одобрено задание, допуснато и е...

Прочети повече »

Обявление

август 14, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  –  О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94 –М -50         12.07.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на...

Прочети повече »