Заповеди

Заповед №42/11.01.2019г. за прекратяване на категоризация

януари 14, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД № 42/11.01.2019г.  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено Заявление с наш вх.№94-Д-10/08.01.2019г.                                      ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА  НА...

Прочети повече »

Заповед №32/09.01.2019г. за прекратяване на категоризация

януари 14, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                              2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД 32/09.01.2019г.  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено Заявление с наш вх.№94-С-402/13.12.2018г. ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА...

Прочети повече »

Заповед на АПИ за въвеждане на временна организация на движението

декември 21, 2018
By
Заповед на АПИ за въвеждане на временна организация на движението

Прочети повече »

Заповед за прекратяване на категоризация

декември 12, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона  за туризма и във връзка с...

Прочети повече »

Заповед №1682/27.11.2018г. във връзка със зимното почистване

ноември 29, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225; e – mail: kmet@svoge.bg  ЗАПОВЕД №1682 / 27.11.2018г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.5, т.1 и чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, за...

Прочети повече »

Заповед №1670/26.11.2018г.

ноември 28, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД № 1670/26.11.2018г.   След като се запознах с протокола от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 1593/19.112018 г., със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти на кандидатите в...

Прочети повече »

Заповед 1529/05.11.2018г.

ноември 5, 2018
By
Заповед 1529/05.11.2018г.

Прочети повече »

Заповед 1454 / 22.10.2018 относно начало на отоплителен сезон

октомври 31, 2018
By
Заповед 1454 / 22.10.2018 относно начало на отоплителен сезон

Прочети повече »

Заповед 1492 / 29.10.2018г.

октомври 30, 2018
By
Заповед 1492 / 29.10.2018г.

Приложения – изтегли

Прочети повече »

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонт на участък от републикански път I-I

октомври 8, 2018
By
Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонт на участък от републикански път I-I

Прочети повече »