Заповеди

Заповед

юли 16, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                              2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД № 943 гр. Своге, 13.07.2018 год.       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено...

Прочети повече »

Заповед

юни 21, 2018
By

О Б Щ И Н А С В О Г Е З А П О В Е Д С оглед опазването на обществения ред и необходимостта от създаване на нормални и безопасни условия при провеждане на Празника на град Своге –Петровден, на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 4...

Прочети повече »

Заповед №473 / 20.04.2018г.

април 23, 2018
By
Заповед №473 / 20.04.2018г.

Прочети повече »

Заповед

март 27, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е        З А П О В Е Д  № 287 / 01.03.2018   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно разпоредбите на  чл. 43 и чл. 47, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016г....

Прочети повече »

Заповед №1600 / 30.10.2017г.

октомври 30, 2017
By
Заповед №1600 / 30.10.2017г.

Прочети повече »

Заповед №1040 / 18.07.2017 г.

юли 24, 2017
By

Заповед №1040 / 18.07.2017 г. – изтегли

Прочети повече »

Заповед и допълнение към годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2017г.

юли 4, 2017
By

Заповед и допълнение към годишен план за ползване на дървесината от горите собственост на Община Своге за 2017г. – изтегли

Прочети повече »

Заповед №910/27.06.2017

юни 27, 2017
By
Заповед №910/27.06.2017

Прочети повече »

Заповед №880/21.06.2017

юни 22, 2017
By
Заповед №880/21.06.2017

Прочети повече »

Заповед №668 / 17.05.2017 г.

май 17, 2017
By
Заповед №668 / 17.05.2017 г.

Заповед №668 / 17.05.2017 г. – изтегли

Прочети повече »