Заповеди

Заповед

ноември 25, 2015
By

Заповед 1736 / 25.11.2015г. – изтегли

Прочети повече »

Заповед

октомври 29, 2015
By

Относно: Границите и районите, където ще се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2016 г. – Заповед – изтегли Район с. Владо Тричков – виж Район с. Луково – виж Район с. Реброво – виж Район с. Томпсън – виж Район гр. Своге – виж Район с. Церово – виж Район с. Гара Бов – виж Район с. Гара Лакатник – виж Район с....

Прочети повече »

Заповеди

октомври 14, 2015
By

Заповед 1541 – изтегли Заповед 1542 – изтегли

Прочети повече »

Заповеди

октомври 7, 2015
By

Заповед 1492 – изтегли Заповед 1493 – изтегли  

Прочети повече »

Заповед

септември 29, 2015
By

Относно: Определяне на места за провеждане на информационно-разяснителната кампания за насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум – изтегли

Прочети повече »

Заповед

септември 24, 2015
By

Относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети на територията на града и общината – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Заповед

юли 9, 2015
By

Относно: Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ЦДГ „Калина Малина“-гр.Своге и ЦДГ-с.Томпсън, община Своге – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Заповед

май 21, 2015
By
Заповед

Прочети повече »

Заповед

април 2, 2015
By

Относно: Отчуждаване имотите в трасето на обект на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост – улица ОК 190-191-192-193-194-195-196 до квартал 28 от ПУП на село Желен, община Своге, представляващи части от имоти планоснимачни №№ 397, 395, 388, 387, 390 и 384 от одобрения с ПУП (ЗРП) Кадастрален план (КП) на с. Желен, Община Своге, Софийска област, с...

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2015
By

Относно: утвърждаване формули и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти между детските градини на общинска издръжка и училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2015 г. – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »