Заповеди

Заповед

юли 9, 2015
By

Относно: Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ЦДГ „Калина Малина“-гр.Своге и ЦДГ-с.Томпсън, община Своге – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Заповед

май 21, 2015
By
Заповед

Прочети повече »

Заповед

април 2, 2015
By

Относно: Отчуждаване имотите в трасето на обект на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост – улица ОК 190-191-192-193-194-195-196 до квартал 28 от ПУП на село Желен, община Своге, представляващи части от имоти планоснимачни №№ 397, 395, 388, 387, 390 и 384 от одобрения с ПУП (ЗРП) Кадастрален план (КП) на с. Желен, Община Своге, Софийска област, с...

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2015
By

Относно: утвърждаване формули и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти между детските градини на общинска издръжка и училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2015 г. – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Заповед

януари 5, 2015
By

Относно: почистване на снега по тротоарите пред жилищни сгради или търговски обекти – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Заповед

октомври 30, 2014
By

Относно: Границите и районите, където ще се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2015 г. – Заповед – изтегли Район с. Владо Тричков – виж Район с. Луково – виж Район с. Реброво – виж Район с. Томпсън – виж Район гр. Своге – виж Район с. Церово – виж Район с. Гара Бов – виж Район с. Гара Лакатник – виж Район с....

Прочети повече »

Заповед

октомври 14, 2014
By

Относно: прекратяване конкурса за длъжността „директор“ на ЦДГ – с. Томпсън – изтегли

Прочети повече »

Заповед

септември 30, 2014
By

Относно: осигуряване на нормална обстановка при подготовката за провеждане на избори за народни представители на на 05.10.2014 г. – изтегли

Прочети повече »

Заповед

септември 9, 2014
By

Относно: откриването на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен за монтиране на тото-пункт в Своге – изтегли

Прочети повече »

Заповед

август 28, 2014
By

Относно: определяне местата за поставяне на агитационни материали за изборите за Народно събрание на територията на община Своге – изтегли

Прочети повече »