Заповеди

Заповед

октомври 30, 2013
By

Относно: Границите и районите, където ще се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2014 г. – Заповед – изтегли Район с. Владо Тричков – виж Район с. Луково – виж Район с. Реброво – виж Район с. Томпсън – виж Район гр. Своге – виж Район гр. Своге – виж Район гр. Своге...

Прочети повече »

Заповед

октомври 25, 2013
By

Относно: Спазване на противопожарните изисквания и пожаробезопасно използване на отоплителни, с твърдо и течно гориво, инсталации и електронагревателни уреди през отоплителния сезон 2013/2014 г. – изтегли

Прочети повече »

Указания

октомври 25, 2013
By

Относно: Предприемане на превантивни мерки от Общинските структури за намаляване на последствията за населението от община Своге през зимния сезон 2013/2014 г. – прочети тук

Прочети повече »

Заповед

август 20, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

юли 1, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

юни 28, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

май 20, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

май 16, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

май 10, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Избори 2013 – Заповед

април 12, 2013
By

Избори 2013 – Заповед – изтегли

Прочети повече »