Заповеди

Заповед

юли 1, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

юни 28, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

май 20, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

май 16, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

май 10, 2013
By

Заповед – изтегли

Прочети повече »

Избори 2013 – Заповед

април 12, 2013
By

Избори 2013 – Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

март 27, 2013
By

Заповед №355 / 18.03.2013 – изтегли

Прочети повече »

Заповед

март 27, 2013
By

Заповед №350 / 15.03.2013 – изтегли Заповед №350 / 15.03.2013 – изтегли

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2013
By

                                                             З А П О В Е Д                                                      № 220 / 13.02.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със Закона за управление на отпадъците (ЗУО, Обн.-ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.)                                                             ОПРЕДЕЛЯМ: Телефоните – 0726/85; 0726/85-58 и 0726/85-27, на...

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2013
By

                                                З А П О В Е Д                                           № 219 / 13.02.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  (ЗМСМА) и чл.4, ал.1 от Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге към инициативата на телевизия BTV „Да изчистим България за...

Прочети повече »