Заповеди

Избори 2013 – Заповед

април 12, 2013
By

Избори 2013 – Заповед – изтегли

Прочети повече »

Заповед

март 27, 2013
By

Заповед №355 / 18.03.2013 – изтегли

Прочети повече »

Заповед

март 27, 2013
By

Заповед №350 / 15.03.2013 – изтегли Заповед №350 / 15.03.2013 – изтегли

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2013
By

                                                             З А П О В Е Д                                                      № 220 / 13.02.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със Закона за управление на отпадъците (ЗУО, Обн.-ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.)                                                             ОПРЕДЕЛЯМ: Телефоните – 0726/85; 0726/85-58 и 0726/85-27, на...

Прочети повече »

Заповед

март 6, 2013
By

                                                З А П О В Е Д                                           № 219 / 13.02.2013 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  (ЗМСМА) и чл.4, ал.1 от Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге към инициативата на телевизия BTV „Да изчистим България за...

Прочети повече »

Заповед

януари 29, 2013
By

З А П О В Е Д №  80 / 21.01.2013г.   На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1,...

Прочети повече »

Заповед

януари 29, 2013
By

З А П О В Е Д  №  79 / 21.01.2013г. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2...

Прочети повече »

Заповед

януари 24, 2013
By

На основание чл.44, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §2 от ЗПУГДВМИ и чл.13,  ал.1 от Изборния кодекс и с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на деня за гласуване на Националния референдум на 27 януари 2013г. Н а р е ж д а м: Забранявам  продажбата на...

Прочети повече »

Заповед

декември 14, 2012
By

З А П О В Е Д  № 1787/07.12.2012г. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2 и ал.7...

Прочети повече »

Заповед

октомври 30, 2012
By

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.62 ал.2 от Наредбата за местни данъци, такси и цени на услуги в Община Своге     О П Р Е Д Е Л Я М:     Границите на районите, където...

Прочети повече »