Заповеди

Заповед

януари 29, 2013
By

З А П О В Е Д №  80 / 21.01.2013г.   На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1,...

Прочети повече »

Заповед

януари 29, 2013
By

З А П О В Е Д  №  79 / 21.01.2013г. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2...

Прочети повече »

Заповед

януари 24, 2013
By

На основание чл.44, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §2 от ЗПУГДВМИ и чл.13,  ал.1 от Изборния кодекс и с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на деня за гласуване на Националния референдум на 27 януари 2013г. Н а р е ж д а м: Забранявам  продажбата на...

Прочети повече »

Заповед

декември 14, 2012
By

З А П О В Е Д  № 1787/07.12.2012г. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2 и ал.7...

Прочети повече »

Заповед

октомври 30, 2012
By

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.62 ал.2 от Наредбата за местни данъци, такси и цени на услуги в Община Своге     О П Р Е Д Е Л Я М:     Границите на районите, където...

Прочети повече »

Заповед

септември 26, 2012
By

    На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Протокол № 1/20.09.2012 год. от извършена проверка на мост, свързващ двата бряга на р. Искър в местността „Калината“     НАРЕЖДАМ: 1. ЗАТВАРЯМ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ моста, свързващ двата бряга на р. Искър в местността „Калината“. 2. Кметът...

Прочети повече »

Заповед

юли 25, 2012
By

  На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с продължителния период на засушаване и намаляване на количеството на питейната вода за населението на Община Своге в селата Огоя, Ябланица, Реброво, Батулия, Букувец, Луково, Лесков дол, Редина, Владо Тричков, Заселе, Зимевица, Заноге, Желен, Дружево, Гара Лакатник, Габровница,...

Прочети повече »

Заповед

юни 22, 2012
By

С оглед опазването на обществения ред и необходимостта от създаване на нормални и безопасни условия при провеждане на Празника на град Своге – Петровден, на основание чл.44, ал.2 и чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   НАРЕЖДАМ:         I.            В периода от 23.06.2012 год. в 23:00 часа до 01.07.2012...

Прочети повече »

Заповед

май 30, 2012
By

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Обн. ДВ, бр.65 от  31.07.1996г.; Приета с ПМС 182 от 1996г.), както и поради липса на промяна в състоянието на водните площи.   НАРЕЖДАМ:   Забранявам ползването на всички...

Прочети повече »