Обява

Относно: Инвестиционно намерение от Веселин Тодоров Касабов за „Промяна предназначението на поземлен имот №030012 (нива) в местността „Сивил“ по КВС на с.Добърчин, с цел – жилищно строителство“ – ВИЖТЕ ТУК

Виж повече