Обявление на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ

Share
Виж повече