Обявление за проект на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Наредба за местните данъци, такси

Share
Виж повече