Обявление за проект за допълнение на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НАНАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ,

Виж повече