Дневен ред

Обявление

юни 24, 2019
By

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Н   А   Р   Е   Д   Б   А ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ   На заинтересованите граждани и организации...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.05.2019г.

май 26, 2019
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.05.2019г. – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.04.2019г.

април 23, 2019
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.04.2019г. – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 29.03.2019г.

март 22, 2019
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 29.03.2019г. – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 28.02.2019г.

февруари 22, 2019
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 28.02.2019г. – изтегли

Прочети повече »

Обявление

февруари 6, 2019
By

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредбата за реда за...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 25.01.2019г.

януари 17, 2019
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 25.01.2019г. – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 19.11.2018г.

декември 13, 2018
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 19.11.2018г. – изтегли

Прочети повече »

Обявление

ноември 30, 2018
By

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ – изтегли  

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 31.10.2018г.

октомври 25, 2018
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 31.10.2018г. – изтегли

Прочети повече »