Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

Share
Виж повече