Дневен ред

Дневен ред за заседание на Общински съвет 12.12.2012 година

декември 11, 2012
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година

ноември 23, 2012
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 18.10.2012 година

октомври 11, 2012
By

изх. № 88/11.10.2012 година                             На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.09.2012 год.

септември 5, 2012
By

изх. № 79/05.09.2012 година                             На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 31.07.2012 г.

юли 24, 2012
By

изх.№ 73/24.07.2012 година                        На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.07.2012 година /вторник/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 13.07.2012

юли 6, 2012
By

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 13.07.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д:   1. Предложение относно свикване Общо...

Прочети повече »

Обявление

юни 18, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. №  94 – Р – 144 Дата    12.06.2012г.   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание § 8, ал.4, изречение последно от Преходните разпоредби /ПР/...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.06.2012

юни 8, 2012
By

изх.№ 58/07.06.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 14.06.2012 година /четвъртък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“  се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 1....

Прочети повече »

Дневен ред на заседание на общински съвет 18.05.2012 г.

май 11, 2012
By

изх.№ 51/11.05.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 18.05.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“  се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния     Д Н Е В Е Н     Р Е Д:...

Прочети повече »

Дневен ред на заседание на общински съвет 07.05.2012

май 4, 2012
By

изх.№ 49/04.05.2012 година                На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 07.05.2012 година /понеделник/ от 08.45 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет ...

Прочети повече »