Дневен ред

Дневен ред за заседание на Общински съвет 15.02.2013 година

февруари 12, 2013
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 15.02.2013 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за извънредно заседание на общински съвет на 25.01.2013 год.

януари 24, 2013
By

  Изх. №12/24.01.2013 год.   На основание чл.23, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 30, ал.2, т.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Ви каним на извънредно заседание на Общински...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 01.02.2013 година

януари 14, 2013
By

На основание чл.25, т.1, във връзка с чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2, т.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 01.02.2013 /петък/ от 9:30 часа Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 21.12.2012 година

декември 19, 2012
By

На основание чл.23 ал.4 т.2 от ЗМСМА вр. чл. 30 ал.2 и ал.3 от Правилника  за работа на ОбСъвет гр.Своге група общи ски съветници свикват  свикват  на 21.12.2012 г. от 9.30 ч.  заседание на Общинския съвет в заседателната зала на ПГ „Велизар Пеев” гр.Своге заседание на Общинския съвет при следния дневен ред: 1.Избор на...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 12.12.2012 година

декември 11, 2012
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година

ноември 23, 2012
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 18.10.2012 година

октомври 11, 2012
By

изх. № 88/11.10.2012 година                             На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.09.2012 год.

септември 5, 2012
By

изх. № 79/05.09.2012 година                             На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 31.07.2012 г.

юли 24, 2012
By

изх.№ 73/24.07.2012 година                        На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.07.2012 година /вторник/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 13.07.2012

юли 6, 2012
By

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 13.07.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д:   1. Предложение относно свикване Общо...

Прочети повече »