Дневен ред

Дневен ред за заседание на Общински съвет 08.05.2013 година

май 2, 2013
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 08.05.2013 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 26.04.2013 година

април 22, 2013
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7 Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85, Fax: + 359 726/2 52 73 e-mail: predsedatel@abv.bg На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 22.03.2013 година

март 20, 2013
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7 Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85, Fax: + 359 726/2 52 73 e-mail: predsedatel@abv.bg   На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 01.03.2013 година

февруари 28, 2013
By

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 01.03.2013г /петък/ от 9.30 часа в Конферентната зала на ПГ “Велизар Пеев” се свика редовно заседание на...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 15.02.2013 година

февруари 12, 2013
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 15.02.2013 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за извънредно заседание на общински съвет на 25.01.2013 год.

януари 24, 2013
By

  Изх. №12/24.01.2013 год.   На основание чл.23, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 30, ал.2, т.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Ви каним на извънредно заседание на Общински...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 01.02.2013 година

януари 14, 2013
By

На основание чл.25, т.1, във връзка с чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2, т.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 01.02.2013 /петък/ от 9:30 часа Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 21.12.2012 година

декември 19, 2012
By

На основание чл.23 ал.4 т.2 от ЗМСМА вр. чл. 30 ал.2 и ал.3 от Правилника  за работа на ОбСъвет гр.Своге група общи ски съветници свикват  свикват  на 21.12.2012 г. от 9.30 ч.  заседание на Общинския съвет в заседателната зала на ПГ „Велизар Пеев” гр.Своге заседание на Общинския съвет при следния дневен ред: 1.Избор на...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 12.12.2012 година

декември 11, 2012
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година

ноември 23, 2012
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет 30.11.2012 година – изтегли

Прочети повече »