Дневен ред

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2016 г.

юни 24, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2016 г. – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 30.05.2016 г.

май 30, 2016
By

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 30.05.2016 г. – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.05.2016 г.

май 20, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.05.2016 г – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.05.2016 г.

май 13, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 20.05.2016 г – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 28.04.2016 г

април 20, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 28.04.2016 г – изтегли

Прочети повече »

Обявление

април 8, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н...

Прочети повече »

Обявление

април 8, 2016
By

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ – изтегли

Прочети повече »

Обявление

април 7, 2016
By

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СВОГЕ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 29.03.2016 г

март 22, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 29.03.2016 г – изтегли

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 26.02.2016 г

февруари 19, 2016
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 26.02.2016 г – изтегли

Прочети повече »