Съобщение за покана за предоставяне на оферта за краткосрочен банков кредит

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВОГЕ БУЛСТАТ: 000776502 ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ, съгласно Заповед № 341/06.03.2020 г. гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7 УВАЖАЕМИ

Share
Виж повече

Съобщение за временно преустановяване на водоподаването в кв. „Дренов“, кв. „Бранчовица“ и бул. Искър, гр.Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването от 13 часа днес (29.05.2020г) в кв. „Дренов“, кв. „Бранчовица“ и по протежение на бул. Искър в град Своге, поради

Share
Виж повече

Съобщение за временно преустановяване на водоподаването в квартал „Дренов“

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването в гр.Своге в квартал „Дренов“ днес (19.05.2020г) поради възникнала авария. Водоподаването ще бъде възобновено след отстраняването на проблема. Информацията е

Share
Виж повече

Съобщение за временно преустановяване на водоподаването в квартал „Джиджовица“

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването в гр.Своге в квартал „Джиджовица“ днес (18.05.2020г) поради почистване на резервоара. Водоподаването ще бъде възобновено след 16 часа. Информацията е

Share
Виж повече

Важно съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

СЧИТАНО ОТ 14 МАЙ 2020 ГОД. СЕ ДОПУСКА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ ПАЗАР – СВОГЕ, ПРОВЕЖДАЩ СЕ ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК, САМО ЗА ПРОДАЖБА НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, СЪГЛАСНО

Share
Виж повече

Съобщение за затваряне на улица

Уважаеми съграждани, Във връзка с осигуряване на безопасното изпълнение на ремонтни дейности на ул.Староселска, гр.Своге, за периода от 11.05.2020 г. до 14.05.2020 г. включително, се налага в участъка от ул.Република

Share
Виж повече