Одобрен проект за изменение на ПУП – Ппроект за изменение на плана за регулация и застрояване, мах.“Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска

Със заповед №1800 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на мах. „Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска, кв. 4

Share
Виж повече

Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед №1801 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за

Share
Виж повече

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Своге кани всички заинтересовани граждани и организации, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества

Share
Виж повече

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – виж

Share
Виж повече