Съобщения

Съобщение за авария на водопровод в гр. Своге

юли 16, 2019
By
Съобщение за авария на водопровод в гр. Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването днес (16.07.2019г.) в квартали „Република“ и „Старо село“ поради възникнала авария. Водоподаването ще бъде възстановено при отстраняване на аварията. Информацията е подадена от ВиК – Своге.

Прочети повече »

Съобщение за нарушаване на водоподаването в гр. Своге

юли 8, 2019
By
Съобщение за нарушаване на водоподаването в гр. Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава, че ще бъде нарушено нормалното водоснабдяване на град Своге в периода 8-10 юли 2019г., поради извършване на хидравлична проба на строящия се резервоар в кв. Козарника. Моля да ни извините за причиненото неудобство. Информацията е подадена от ВиК – Своге.

Прочети повече »

Съобщение

юни 7, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94-M-48 06.06. 2019г. СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от...

Прочети повече »

Съобщение от Местни данъци и такси

май 29, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7 телефон 0726 / 85; е – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59  ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №01 /28.05.2019г.  ДО:   ,, Бам  България ‘‘   ЕООД                          (име/наименование на задължено лице)  ЕГН/ЛНЧ/...

Прочети повече »

Съобщение от Местни данъци и такси

май 29, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7 телефон 0726 / 85; е – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59  ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №02/28.05.2019г.   ДО:   ,, Мулти фейс ‘‘   ЕООД                         (име/наименование на задължено лице)  ...

Прочети повече »

Съобщение от Местни данъци и такси

май 29, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7 телефон 0726 / 85; е – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59  ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №03/28.05.2019г.  ДО:   ,, Рибкомерс ‘‘ ЕООД                 (име/наименование на задължено лице) ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК по Булстат:    175274169 Адрес за кореспондеция: гр гр.София...

Прочети повече »

Съобщение от Местни данъци и такси

май 29, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7 телефон 0726 / 85; е – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59  ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ    СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №04/28.05.2019г.  ДО: Д ЕНД  Д  ЕООД                 (име/наименование на задължено лице)  ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК по Булстат:    175063342 Адрес за кореспондеция: гр.София...

Прочети повече »