Съобщение относно пашата на селскостопански животни

Във връзка с писмо вх. № 16-00-48/04.02.2021 г. от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” относно предприемане на превантивни мерки за недопускане на пътнотранспортни произшествия по републиканската и общинската

Share
Виж повече