Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация на село Желен, община Своге, област Софийска

Със заповед №1468 от 09.10.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на село Желен, община Своге, област Софийска, кв.17 –Проект

Share
Виж повече

Предложение на текстове с покани за изпращане от АЗ до заинтересованите страни

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, Включете се в онлайн събитието за представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Храни“ за програмния период 2021-2027. Събитието ще

Share
Виж повече

Съобщение до собственици на имоти относно издадена заповед №1316/02.09.2020год.

Изх. № 94-А-118 Дата 03.09.2020год. ДО ОГНЯН МОСКОВ УЗУНОВ гр.Своге, кв.Орлин“ №25 съсобственик на имот засягащ се от прокарването на временен път    ДО ИВАЙЛО УЗУНОВ гр.Своге, кв.Орлин“ №25 съсобственик

Share
Виж повече