Съобщение от Дирекция „Местни данъци и такси“

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №01/ 08.01.2021г.  ДО:   ,, МД-МЕБЕЛ ГРУП‘‘ ООД                 ЕИК по Булстат:    131163815 Адрес за кореспондеция:  гр.София 1000, район Възраждане, ул.,,Брегалница‘‘, №119 Адрес по чл. 8

Share
Виж повече

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджета на община Своге за 2021 год.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Своге кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО,

Share
Виж повече

одобрен проект за изменение на ПУП – Проект за изменение на плана за регулация и застроване на град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед №1977 от 23.12.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия ПУП на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.100 – проект за изменение

Share
Виж повече