Одобрен проект за изменение на ПУП – Ппроект за изменение на плана за регулация и застрояване, мах.“Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска

Със заповед №1800 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на мах. „Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска, кв. 4

Share
Виж повече

Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед №1801 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за

Share
Виж повече