Заповед № РД- 01- 287/30.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 287/30.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и

Share
Виж повече

Съобщение за покана за предоставяне на оферта за краткосрочен банков кредит

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВОГЕ БУЛСТАТ: 000776502 ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ, съгласно Заповед № 341/06.03.2020 г. гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7 УВАЖАЕМИ

Share
Виж повече

Съобщение за временно преустановяване на водоподаването в кв. „Дренов“, кв. „Бранчовица“ и бул. Искър, гр.Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването от 13 часа днес (29.05.2020г) в кв. „Дренов“, кв. „Бранчовица“ и по протежение на бул. Искър в град Своге, поради

Share
Виж повече

ЗАПОВЕД № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която отменя ЗАПОВЕД № РД-01-272/20.05.2020 г.

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и отменя Заповед № РД-01-272

Share
Виж повече

Обявление

Изх.№ 94-И-64 22.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с

Share
Виж повече

Заповед № РД- 01- 270/19.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге Ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 270/19.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и

Share
Виж повече