Съобщение от Бюро по труда

Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, влизащ в сила от 13.03.2020 г. уведомяваме заинтересованите лица,

Share
Виж повече

Предприети мерки и извършени действия от Община Своге във връзка с ограничаване разпространението на Коронавируса /COVID-19/

Уважаеми съграждани, Във връзка със създалата се ситуация в страната по отношение на COVID-19 и с цел превенция и опазване здравето на населението, Община Своге прояви високо чувство на отговорност

Share
Виж повече

Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 18.03.2020г., 13:30ч.

Днес, 18. 03. 2020г., от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения: Общинският кризисен щаб

Share
Виж повече