Футболна среща с участието на Президента г-н Георги Първанов

На 3 октомври 2020 година се проведе футболна среща между отбора на Президента г-н Георги Първанов, в който бяха включени Калоян Паргов – председател на БСП – София град, Александър

Share
Виж повече

Община Своге продължава предоставянето на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

С шест месеца е удължен срокът по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0103-C01 от 19.06.2016г, който се изпълнява от Община Своге успешно

Share
Виж повече

Откриване на спортна площадка в ДГ „Калина Малина“, гр. Своге

На 25.09.2020 г. в двора на ДГ „Калина Малина“, гр. Своге,  бе открита нова спортна площадка. На събитието присъстваха: зам.-кметът на Община Своге – инж. Валентин Михайлов, зам.-кметът на Община

Share
Виж повече

Г-н Аюб Кара на посещение при кмета на общината г-н Емил Иванов

На посещение при кмета на община Своге г-н Емил Иванов бе Аюб Кара – два пъти министър в правителствата на Израел – на търговията и на комуникациите. Към момента г-н

Share
Виж повече