Празници на град Своге 2016

юни 24, 2016
Празници на град Своге 2016

Както обикновено всяка година в последната седмица на юни започва трескава подготовка за празниците на град Своге. Общинското ръководство съвместно с НЧ“ Градище 1907″ са подготвили пъстра програма и разнообразни мероприятия за жителите и гостите на общината. Началото на празниците, които тази година се провеждат под надслов „Искри над перлата на дефилето“, поставя първото...

Прочети повече »

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти

юни 24, 2016

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година – изтегли

Прочети повече »

Обявление

юни 24, 2016

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59          О Б Я В Л Е...

Прочети повече »

Отчети за изпълнение на бюджета на Община Своге

юни 24, 2016

  Отчетите за изпълнение на бюджета на Община Своге може да откриете в секция Администрация > Бюджет и финанси

Прочети повече »

Обявление

юни 24, 2016

 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н   А   Р   Е   Д   Б   А ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по проекта...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2016 г.

юни 24, 2016

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2016 г. – изтегли

Прочети повече »

Обявление

юни 22, 2016

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59             О Б...

Прочети повече »