Обявление

януари 29, 2015

ОБЩИНА СВОГЕ Софийска област   Изх.№ 06 – 21 – 15/ 28.01.2015г.                                                          ОБЯВЛЕНИЕ                           ...

Прочети повече »

Съобщение

януари 28, 2015

Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област кани земеделските производители и стопани на среща за разясняване въпросите, свързани с предстоящата кампания за директни плащания през 2015г. на 04.02.2015г. от 13.00ч. в Малката зала на Читалище „Градище“ гр. Своге Ръководството на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област

Прочети повече »

Покана

януари 27, 2015
Покана

Прочети повече »

НЧ „Градище 1907″-Своге организира конкурс за оригинална мартеница

януари 27, 2015
НЧ „Градище 1907″-Своге организира конкурс за оригинална мартеница

   

Прочети повече »

Обява

януари 27, 2015

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) От“БТК“ АД гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115, ЕИК: 831642181 /наименование на физическото или...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.01.2015 г.

януари 23, 2015

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.01.2015 г. – изтегли

Прочети повече »

Обявление

януари 22, 2015

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№ 08-00-11/22.01.2015г. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.    На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, 8 и 9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1, 2 и 3 от Наредбата...

Прочети повече »