На втория рожден ден на ХТК „Полет” – два дебюта и нов алманах

март 27, 2015
На втория рожден ден на ХТК „Полет” – два дебюта и нов алманах

На 26 март 2015 г. Художествено-творчески клуб „Полет“ към НЧ „Градище 1907“- Своге отпразнува две години от създаването си. В края на всеки месец през целия период клубът открива нова изложба, представя книга или организира литературно четене. На сбирките по традиция има и музика, песни. Синхронизирането на изкуствата и включването на различни възрасти в...

Прочети повече »

НЧ „Градище 1907” гр.Своге проведе своето редовно Общо събрание

март 26, 2015
НЧ „Градище 1907” гр.Своге проведе своето редовно Общо събрание

На 24 март 2015 г. в големия салон на НЧ „Градище 1907”, съгласно чл.15, ал1 от ЗНЧ, чл.21 от Устава на НЧ „Градище 1907” и Решение от Протокол №3 от 05.03.2015 г. на Настоятелството на читалището, се проведе редовно Общо събрание. Регистриралите се членове на читалището бяха 130 (от 198). Тъй като имаше кворум,...

Прочети повече »

Съобщение

март 24, 2015
Съобщение

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“             През м.март община Своге като партньор на АСП /с представителство в Своге – Дирекция „Социално подпомагане“/, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”  по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките...

Прочети повече »

Покана за участие в „Часът на Земята 2015 г.“

март 24, 2015
Покана за участие в „Часът на Земята 2015 г.“

 Уважаеми съграждани, Каним Ви да се присъедините към седмото поредно издание на глобалната инициатива „Часът на Земята“, което ще се проведе на 28 март 2015 г., от 20:30 до 21:30 ч. Нека всички изгасим светлините за един час, като така ще се включим в инициативата на Международната природозащитна организация WWF. Сградата на Община Своге...

Прочети повече »

Обява

март 24, 2015

До заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Александър Иванов Диков, Столична община – район Лозенец,  гр. София 1407, ул. „Козяк“ №17,...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 27.03.2015 г.

март 21, 2015

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 27.03.2015 г. – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

март 21, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№51/ 21.03.2015г. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г.  На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Своге обявява, че e внесенo предложениe с...

Прочети повече »