Обявление

юли 4, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№116/02.07.2015г.   ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №134, Протокол №9 от 26.06.2015г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1:500 и разрешава изработване от заинтересованото лице на проект за...

Прочети повече »

Програма за празниците на град Своге „Петровден – 2015″

юни 25, 2015
Програма за празниците на град Своге „Петровден – 2015″

  ОБЩИНА СВОГЕ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГРАДИЩЕ 1907“ ОРГАНИЗИРАТ ПРАЗНИЦИ НА ГРАД СВОГЕ „ПЕТРОВДЕН – 2015 г.“ П Р О Г Р А М А 28 юни /неделя/ 09.30 ч. Велопоход с маршрут: гр. Своге – с. Искрец – с. Добърчин – гр. Своге Старт – централен площад, гр. Своге   29 юни /понеделник...

Прочети повече »

Обява

юни 23, 2015
Обява

ОТМЕНЯ СЕ ВТОРИ ЕТАП НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ  „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ На сайта на АСП е публикувано следното съобщение във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“: „С разрешение на Управляващия орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ няма да се обявява втори етап на приемане на заявления...

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 26.06.2015 г.

юни 19, 2015

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 26.06.2015 г. – изтегли

Прочети повече »

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.

юни 19, 2015

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г. – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 19.06.2015 г.

юни 18, 2015

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 19.06.2015 г. – изтегли

Прочети повече »

Покана

юни 16, 2015

За публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Своге за 2014г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във вр. с чл.43, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане...

Прочети повече »

korupcia
Информационен бюлетин