Заповед

октомври 30, 2014

Относно: Границите и районите, където ще се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2015 г. - Заповед – изтегли Район с. Владо Тричков - виж Район с. Луково - виж Район с. Реброво - виж Район с. Томпсън – виж Район гр. Своге – виж Район с. Церово – виж Район с. Гара Бов – виж Район с. Гара Лакатник – виж Район с....

Прочети повече »

ПСС-Лакатник трети в републиканския преглед на планинските спасители

октомври 29, 2014
ПСС-Лакатник трети в републиканския преглед на планинските спасители

Отлична форма и експертно познаване на технологията на планинското спасяване показа отрядът на ПСС-Лакатник в годишния 21-ви летен технически преглед, проведен при зимни условия, на спасителната служба на 25-ти октомври в местността Узана в Централния Балкан. Лъчезар Вунчев, Кирил Илиев, Чавдар Вунчев и Валентин Банков са имената на спасителите, които донесоха успеха на отряда....

Прочети повече »

Общинският щаб за защита при бедствия-Своге проведе среща с кметовете, кметските наместници и служители от Община Своге

октомври 28, 2014
Общинският щаб за защита при бедствия-Своге проведе среща с кметовете, кметските наместници и служители от Община Своге

На 28 октомври от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общината се проведе работна среща, на която се обсъди готовността за предстоящия зимен сезон. На срещата присъстваше общинското ръководство в лицето на вр.и.д. кмет на община Своге инж. Георги Петков и зам.кмета инж. Юлиян Асенов, както и други служители от администрацията. Присъстваха още зам.началникът...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 28, 2014

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА Изх.№134/28.10.2014г. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г.  На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Своге обявява, че e внесенo предложениe с...

Прочети повече »

Обява

октомври 28, 2014

Относно: Община Своге търси да назначи лица с медицинско образование на длъжност „медицинска сестра“ – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

26 октомври – Ден на отворените врати на МВЕЦ „Церово”

октомври 27, 2014
26 октомври – Ден на отворените врати на МВЕЦ „Церово”

„Денят на отворените врати на МВЕЦ „Церово” се превръща в традиция и като всяка традиция тя трябва да бъде промотирана. Най-добрият начин това да стане е като се свърже съвременното изкуството с високотехнологичния производствен свят” заяви инженер Пламен Дилков, директор на ПВБ Пауър България АД. За поредна година МВЕЦ „Церово” отвори врати, за да...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 24, 2014
Съобщение

                                              О Б Щ И Н А  С В О Г Е                                                О Б Л А С Т  С О Ф И Я       2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7       телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 39; 220 – 59 СЪОБЩЕНИЕ...

Прочети повече »