Обява

октомври 26, 2016

О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Емил Иванов – Кмет на община Своге Гр.Своге, ул.”Александър...

Прочети повече »

Съобщение от Бюро по труда – Своге

октомври 25, 2016
Съобщение от Бюро по труда – Своге

  Съобщение – изтегли

Прочети повече »

Обявление

октомври 21, 2016

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...

Прочети повече »

Съобщение

октомври 20, 2016
Съобщение

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ  НА 09.11.2016г. от 13:30ч. в ПГ“ ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“! ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0886 33 34 38

Прочети повече »

Съобщение

октомври 20, 2016

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г., уведомяваме Ви,  че можете да подавате  заявление Приложение № 10-ПРН/НР, за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 29.10.2016г. На 29.10.2016г./събота/ от 9.00 до 17.30 часа заявленията ще се приемат в служба ГРАО...

Прочети повече »

Съобщение до членовете на секционните избирателни комисии

октомври 20, 2016

Във връзка с Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за районните избирателни комисии (приети с Решение № 3766-ПВР/НР от 11 октомври 2016 г. на ЦИК) и чл. 71, ал.1.т.3 от ИК, РИК 26 информира, че обучението на секционните избирателни комисии в община Своге ще се проведе на 29.10 (събота)...

Прочети повече »

Уведомително писмо за спазване на противопожарните изисквания през отоплителен сезон 2016-2017 г.

октомври 18, 2016
Уведомително писмо за спазване на противопожарните изисквания през отоплителен сезон 2016-2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАШИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – СВОГЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО За спазване на противопожарните изисквания през отоплителен сезон 2016-2017 г. Във връзка с отоплителен сезон 2016-2017 г. и в изпълнение на плана на РДПБЗН-София Рег.№1988/13.10.2016 г. за есенно-зимен сезон 2016-2017 г. РСПБЗН – Своге, Ви уведомява, че е...

Прочети повече »