Предложение за изменение

януари 11, 2016
By

Предложение за изменение на Приложение № 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share/Bookmark